ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและ กรอ.จว.นครศรีฯ ลงนาม MOU การใช้ประโยชน์อาคารหอประชุมนานาชาติม.วลัยลักษณ์

ข่าวทั่วไป Monday April 1, 2024 17:47 —ThaiPR.net

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและ กรอ.จว.นครศรีฯ ลงนาม MOU การใช้ประโยชน์อาคารหอประชุมนานาชาติม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรอ.จว.นครศรีธรรมราช) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์อาคารหอประชุมนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของ จังหวัดนครศรีธรรมราช รองรับการเป็น "เมืองต้นแบบ" (MICE City)และนโยบายการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือเชิงสุขภาพ (Medical Tourism)     

วันนี้ (25 มีนาคม 2567) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์อาคารหอประชุมนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.ณรงค์ศักดิ์ สีขาว รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราชและนายประยูร เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามเป็นพยาน โดยนายกรกฎ เตติรานนท์  ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ม.วลัยลักษณ์ ผู้แทนภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องเกียรติยศ อาคารจุฬาภรณเวชวัฒน์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์และขอบเขตความร่วมมือ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อาคารหอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการก่อสร้างอาคารหอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขยายขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการให้ความรู้และรองรับการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และทุกภาคส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในกรณีที่สถานที่สำหรับการจัดประชุมของผู้ประกอบการทางด้านการโรงแรมมีจำนวนไม่เพียงพอหรือไม่สามารถรองรับการจัดประชุมได้ ดังนั้น การให้การสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อาคารหอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนี้ จึงไม่กระทบกับการให้บริการจัดประชุมของภาคเอกชนของทางจังหวัด     

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารหอประชุมนานาชาติแล้วเสร็จ ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือโดยมหาวิทยาลัยจะให้บริการสถานที่รองรับงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ และการแสดงสินค้า การจัดงานพระราชพิธีสำคัญเพื่อรองรับการเป็น "เมืองต้นแบบ" (MICE City) นโยบายการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC (Southern Economic Corridor) สู่การเป็นเมืองนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน Agro-Bio-Economy ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคสู่เมือง ชุมชน และผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมหาวิทยาลัยจะให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ การให้บริการวิชาการและการวิจัย การร่วมกันเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรและนักศึกษา และเพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ