กสทช. ร่วมกับพันธมิตรจัดการประชุม Girls in ICT Thailand 2024

ข่าวทั่วไป Monday April 29, 2024 11:53 —ThaiPR.net

กสทช. ร่วมกับพันธมิตรจัดการประชุม Girls in ICT Thailand 2024

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Girls in ICT Thailand 2024 ภายใต้ธีม "Leadership" โดยได้รับเกียรติจาก กสทช. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และกล่าวถึงความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม Girls in ICT รวมถึงบทบาทของสำนักงาน กสทช. ในการผลักดันการเข้าถึงเทคโนโลยีของเด็กหญิงและเยาวสตรี เพื่อพัฒนาทักษะในสาขาอาชีพทางดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)

 การประชุม Girls in ICT เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กหญิงและเยาวสตรี รวมถึงเยาวชนสามารถพัฒนาทักษะในสาขาอาชีพด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และในทุกๆ ปี ITU จะส่งเสริมให้มีการจัดการประชุมฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน มีเด็กหญิงและเยาวสตรีกว่า ๓๗๗,๐๐๐ คน เข้าร่วมงาน Girls in ICT Day ที่จัดขึ้นมากกว่า ๑๑,๔๐๐ งานใน ๑๗๑ ประเทศทั่วโลก โดย

การประชุม Girls in ICT Thailand 2024 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ที่ผ่านมา ณ สำนักงาน กสทช. (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการเป็นผู้นำด้านดิจิทัลของเยาวชนและเด็กผู้หญิง พร้อมทั้งการพัฒนาทักษะด้าน STEM เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมกับชุมชนต่อไปได้

ภายในงานสำนักงาน กสทช. ได้เชิญ Influencer ได้แก่ คุณปรียาดา สิทธาไชย (แก้มบุ๋ม) นักแสดงชื่อดังและคุณนพลักษณ์ กุลธวัชชัย (นุ่น) บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังจากช่อง Youtube "NOBLUK" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประกอบอาชีพผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย รวมไปถึงการบรรยายในหัวข้อต่างๆ จากผู้แทนหน่วยงานพันธมิตร อาทิ สหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNRCO) กระทรวงศึกษาธิการ องค์การสหประชาชาติ (UN) องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Telecommunity) องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายร่วมกันของทุกหน่วยงานในการส่งเสริมและผลักดันให้ เยาวชนและเด็กผู้หญิงสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ความพิเศษของงานภายในปีนี้ ได้กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation) หรือ "ศูนย์ USO NET" โดยถือเป็นโครงการสำคัญของสำนักงาน กสทช. ในการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน

การบริการสำหรับการเชื่อมต่อทางไกล ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้เชิญชวนเยาวชนจากโครงการศูนย์ USO NET จำนวนกว่า ๕๐ ศูนย์ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและเปิดโอกาสให้เยาวชนและเด็กผู้หญิงในพื้นที่ห่างไกลสามารถศึกษาการสร้างอาชีพในด้าน STEM เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ