คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567

ข่าวทั่วไป Friday May 3, 2024 12:39 —ThaiPR.net

คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566) หลักสูตรผ่านการรับรองจากคุรุสภา รหัสการรับรอง 4072 รับสมัครวันที่ 7 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2567 จำนวน 120 คนเท่านั้น จัดการเรียนการสอนภาคแรกเดือนสิงหาคม 2567

คุณสมบัติผู้สมัคร ประเภทครู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรองและปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนในสถานศึกษา

ประเภทบุคคลทั่วไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรองในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหรือตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสอดคล้องกับหลักสูตรอาชีวศึกษา

สมัครด้วยตนเอง รับใบสมัครที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ คณะศึกษาศาสตร์ http://www.edu.ru.ac.th หรือที่ลิงค์จากคิวอาร์โค้ด ค่าสมัครสำหรับการเข้ารับการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 300 บาท

โครงการศึกษาภาคพิเศษ คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 มิถุนายน 2567 สอบข้อเขียน เวลา 09.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 21 มิถุนายน 25667 ผ่านทางเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ru.ac.th(หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวน จะมีการขยายระยะเวลารับสมัครรอบ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย )

จำนวนหน่วยกิตเรียนตลอดหลักสูตร 35 หน่วยกิต เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 08.00-21.00 น. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) และใช้ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ปฏิบัติการสอนในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตามวันและเวลาราชการของสถานศึกษา) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 49,800 บาท (แบ่งชำระ 3 งวด)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ยาซา มะหะมาน โทร.083-121-3734 อาจารย์ ดร.ภาสุดา ภาคาผล โทร.092-860-6402 ติดตามข่าวสารได้ใน Line Open Chat "รับสมัคร ป บัณฑิต ม.ราม (สอบถามข้อมูล)" Facebook : Edugdpram เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ru.ac.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ