สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ประชุมเกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2/2567 ขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรภาคตะวันตกของกรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าวทั่วไป Monday May 20, 2024 09:35 —ThaiPR.net

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ประชุมเกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2/2567 ขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรภาคตะวันตกของกรมส่งเสริมการเกษตร

นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมเกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2/2567 พร้อมทั้งมอบรางวัลการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่นระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

โดยมีเกษตรจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปทั้ง 8 จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ 6 ศูนย์ ในสังกัดสสก.2 รบ. และผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับเขต จังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สสก. 2 รบ. รับทราบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการบริหารโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการประชุมประกอบด้วย การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมหารือแนวทางการสร้างการรับรู้และแก้ปัญหาการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันแนื่องมาจากพระราชดำริ การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช สถานการณ์เกลือทะเลไทย ปีการผลิต 2566/67 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต สถานการณ์ภัยพิบัติด้านพืช ผลการประกวดคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2566 การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 - 2570 และการรรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ ในช่วงที่ผ่านมา

โดยผอ.สสก. 2 รบ. ได้เน้นย้ำเรื่องการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมหารือแนวทางการสร้างการรับรู้และแก้ปัญหาการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การปฏิบัติตนตามระเบียบข้าราชการพลเรือน การระบาดของศัตรูพืช (หนอนหัวดำมะพร้าว, แมลงดำหนาม, ใบด่างมันสำปะหลัง) สถานการณ์ภัยพิบัติด้านพืช ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามระเบียบอย่างรวดเร็วและเคร่งครัด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ