โครงการยกระดับนักนวัตกรท้องถิ่นสู่สากล 2567

ข่าวทั่วไป Wednesday May 29, 2024 15:19 —ThaiPR.net

โครงการยกระดับนักนวัตกรท้องถิ่นสู่สากล 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยกระดับนักนวัตกรท้องถิ่นสู่สากล ภายใต้แนวคิด Cosmetic food and Health เพื่อยกระดับนักเรียนสู่การเป็นนักนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการวิจัย

ที่ห้อง 35201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และบริษัทเอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการยกระดับนักนวัตกรท้องถิ่นสู่สากล ภายใต้แนวคิด Cosmetic food and Health โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชลัดดา อุ่นสะอาด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนักนวัตกรตั้งแต่ระดับโรงเรียน และเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานนำไปสู่ต้นแบบนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงพานิชย์และสามารถแข่งขันในระดับสากลได้

โครงการดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องของนวัตกรรมสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม การพัฒนานวัตกรรมสู่แผนธุรกิจ การปั้นไอเดียท้องถิ่นสู่สากลด้วยการเขียน Proposal และการดำเนินงานด้วยแนวคิด Pitching to the moon มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 16 โรงเรียน เข้าร่วม 26 ทีม รวม 75 คน โดยหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ แต่ละโรงเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเป็นโครงร่างนวัตกรรมเพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกในรอบแรก ซึ่งกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพียง 10 ทีม จากนั้นมหาวิทยาลัยจะเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาเพื่อนำเสนอไอเดียอีกครั้งในรอบที่สองเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากบริษัทฯ โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา และจะมีเวทีการประกวดแข่งขันนวัตกรรมพร้อมนำเสนอผลงานร่วมกันของทั้ง 3 มหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้นในระดับประเทศ ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ