รำไพฯ ลุยเจ้าภาพสัมนาเครือข่ายสำนักวิทยราชภัฏ ครั้งที่ 11

ข่าวทั่วไป Thursday May 30, 2024 08:31 —ThaiPR.net

รำไพฯ ลุยเจ้าภาพสัมนาเครือข่ายสำนักวิทยราชภัฏ ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสัมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

ที่โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท จันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 "มหาวิทยาลัยก้าวหน้าด้วย Al สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน" 11" ARIT Network : Advancing Universities through Al for Sustainable Success มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และหาแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการนำวิธีการต่าง ๆ มาใช้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ในส่วนของกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อปัญยาประดิษฐ์กับมหาวิทยาลัยยั่งยืน โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข , การอภิปรายเรื่อง AI Transformation for Digital University โดย ดร.ศิรินุช ศรารัชต์ และคุณจอห์น รัตนเวโรจน์ , การบรรยายบรรยาย AI Workforce Development โดย ดร.ศวิต กาสุริยะ , การบรรยายหัวข้อ Digital Transformation in Higher Education Institutes โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์

นอกจากนี้ยังมีการสัมนาเครือข่ายกลุ่มย่อยของเครือข่ายผู้บริหาร , งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ , งานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา และกลุ่มเครือข่ายห้องสมุด โดยในปีนี้มีเครือข่ายสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศกว่า 24 มหาวิทยาลัยร่วมโครงการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ