สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิ EDF ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนจัด English Camp ในโรงเรียนต่างจังหวัด

ข่าวทั่วไป Thursday June 13, 2024 13:40 —ThaiPR.net

สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิ EDF ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนจัด English Camp ในโรงเรียนต่างจังหวัด

สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women's Club of Thailand  หรือ AWC) ซึ่งมุ่งมั่นส่งเสริมสิทธิสตรีและความเท่าเทียมกันทางเพศ ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรม English Camp หรือแคมป์ภาษาอังกฤษที่โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา และโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาทั้งการพูด การฟัง ในรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างความสนุกสนาน เช่น การเล่นเกมภาษาอังกฤษ Bananagrams เป็นการสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากตัวอักษรให้เร็วที่สุด Charades เกมทายคำภาษาอังกฤษ  Duck, Duck, Goose เกมมอญซ่อนผ้า Book Club ชมรมหนังสือ Art Club ชมรมศิลปะ และกิจกรรมการตัดกระดาษเป็นรูปงานศิลปะแบบต่าง ๆ ที่เรียกว่า snowflakes นอกจากนั้นอาสาสมัครสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยยังได้ไปเยี่ยมบ้านครอบครัวนักเรียนทุนและมอบของใช้ที่จำเป็นให้ด้วย

นางสาวณัฐธิกา บุตรพรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา จังหวัดแพร่ ในฐานะตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม English Camp กล่าวว่า "การที่สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า AWC โดยอาสาสมัครสตรีชาวอเมริกันมาจัดกิจกรรมแคมป์ภาษาอังกฤษหรือ English Camp ที่โรงเรียนของเรา นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก อีกทั้งหนูยังเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก AWC ด้วย การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้หนูรู้สึกดีและมีความสุขมาก ๆ ทำให้มีความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น หนูคิดว่าการที่ได้คุยกับครูชาวต่างชาติจะช่วยให้หนูสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะเมื่อหนูเจอชาวต่างชาติหรือครูพูดภาษาอังกฤษ หนูสามารถกล้าสนทนาด้วยโดยไม่เขินอายเพราะมีประสบการณ์จากการเข้าค่ายในครั้งนี้ค่ะ"

"ปัจจุบันประเทศไทยเรามีนักท่องท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารคือภาษาอังกฤษ ดังนั้นภาษาอังกฤษถึงมีประโยชน์กับนักเรียน หนูอยากจะแนะนำให้เพื่อน ๆ ที่มีความคิดว่า จะเรียนภาษาอังกฤษไปทำไม ได้ลองตั้งใจศึกษาว่าทำไมเราจำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อพวกเราทุกคนอย่างมาก เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวการเรียนภาษาอังกฤษ และถ้าได้ลองเรียนจริงจังสักครั้งแล้วจะรู้สึกว่าสนุกมาก ๆ หนูขอขอบคุณผู้บริจาคทุนการศึกษาจาก AWC ที่ช่วยให้หนูได้มีโอกาสหลาย ๆ อย่าง เช่น นำเงินไปซื้อหนังสือ หรือจ่ายค่าเทอม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวหนูได้มาก หากมีโอกาสหนูอยากให้มีการเข้าค่ายแบบนี้ไปทุก ๆ ปีเลยค่ะ" นางสาวณัฐธิกากล่าวเพิ่มเติม

ทางด้านนางสาวสุจิณณา แก้วณรงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จังหวัดแพร่ นักเรียนที่ได้รับทุน AWC และเข้าร่วมกิจกรรม English Camp ซึ่งจัดที่โรงเรียนเล่าว่า "การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ดีมาก ทำให้มีโอกาสได้ฝึกการใช้ภาษากับเจ้าของภาษาจริง ๆ แน่นอนว่าเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงเมื่อถึงชั่วโมงเรียนเราจะสามารถอ่านออกเขียนได้ดียิ่งขึ้น และส่งผลให้การเรียนดีขึ้น และในปัจจุบันการใช้ภาษาอังกฤษนั้นเป็นสากลที่มีผู้คนใช้ทั่วโลกอีกด้วย สำหรับความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษนั้นมีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นอย่างมากเมื่อเวลาที่เราต้องเข้าไปสอบถามข้อมูลหรือต้องการความช่วยเหลือ ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะเขาเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังจะสื่อได้ หนูอยากแนะนำว่าให้ผู้คนสนใจและเห็นถึงความสำคัญในการฝึกทักษะด้านภาษาให้มากเพื่ออนาคตของตนเอง และหนูขอขอบคุณสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย ที่มอบทุนการศึกษาให้หนูและเพื่อน ๆ และพวกเราภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้สิ่งที่ดีนี้ แรงสนับสนุนจากสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยจะส่งผลดีให้หนูได้เรียนในระดับชั้นต่อไปได้ด้วย และขอขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มทักษะด้านภาษาของหนูให้ดียิ่งขึ้นค่ะ"

สำหรับสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจน 250 คน

ทั้งนี้มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยตามประกาศกระทรวงการคลัง ที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้ให้ได้รับการศึกษา รวมทั้งร่วมกับพันธมิตรองค์กรต่าง ๆ ดำเนินโครงการด้านซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 และได้รับการยอมรับจากสาธารณชนและได้รับรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค และประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปี   มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธิได้รับการนำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง เป็นต้น

องค์กรหรือผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากไร้หรือจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนหรือชุมชนในประเทศไทย สามารถติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) อีเมล public@edfthai.org หรือ LINE @edfthai รวมทั้งสามารถติดตามกิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิได้ทางเว็บไซต์ www.edfthai.org เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai เอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) https://x.com/EDFFoundation และอินสตราแกรม https://www.instagram.com/edfthailand/?hl=en


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ