กทม. แจงติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบบริเวณท่าเรือทองหล่อช่วยสูบน้ำลงคลองช่วงฤดูฝน

ข่าวทั่วไป Tuesday June 18, 2024 15:53 —ThaiPR.net

กทม. แจงติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบบริเวณท่าเรือทองหล่อช่วยสูบน้ำลงคลองช่วงฤดูฝน

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม. กล่าวถึงการตรวจสอบกรณีมีการโพสต์คลิปน้ำสีดำจากท่อระบายน้ำถูกปล่อยลงคลองแสนแสบบริเวณท่าเรือทองหล่อว่า บริเวณซอยสุขุมวิท 55 หรือซอยทองหล่อ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจย่านใจกลางเมือง ร้านอาหาร สถานประกอบการ ประชาชนพักอาศัย รวมถึงมียานพาหนะสัญจรผ่านไปมาจำนวนมาก ประกอบกับเป็นจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตก ซึ่ง สนน. ได้จัดทำบ่อสูบน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบบริเวณปลายซอยทองหล่อ เพื่อสูบน้ำลงคลองในช่วงฤดูฝนและช่วงที่มีการแจ้งเตือนว่า จะมีฝนตกในพื้นที่บริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อาจสร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบกับประชาชนในย่านดังกล่าว กทม. จึงมีความจำเป็นต้องใช้บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 55 เพื่อสูบน้ำในท่อระบายน้ำลงคลองแสนแสบ อย่างไรก็ตาม กทม. มีมาตรการป้องกันและระมัดระวังไม่ให้น้ำจากบ่อสูบน้ำกระทบต่อการสัญจรทางเรือที่ประชาชนใช้ในการเดินทาง และบริเวณท่าเรือจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเปิด - ปิดการเดินเครื่องสูบน้ำในช่วงเวลาที่ไม่กระทบต่อการเดินเรือ โดยบ่อสูบน้ำดังกล่าวอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบริเวณท่าเรือ ส่วนในระยะยาวจะปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำที่จะไปลงคลองแสนแสบ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทางสัญจรทางเรือ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สนน. ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟื้นฟูพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่บริเวณท่าเรือซอยทองหล่อ เป็นเขตชุมชนเมืองที่มีอาคาร สถานประกอบการขนาดใหญ่ และมีที่พักอาศัยจำนวนมาก อาคารเหล่านี้ต้องกำหนดแนวทางให้มีระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน โดยสำนักงานเขต ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมบูรณาการข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียและกำกับดูแลโดยใช้มาตรการทางกฎหมายตามอำนาจหน้าที่กับกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพน้ำทิ้งที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ขณะเดียวกัน กทม. มีแผนงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ครอบคลุมพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วย เพื่อช่วยรองรับปริมาณน้ำเสียจากสถานประกอบการต่าง ๆ ริมคลองแสนแสบจากเดิมปริมาณน้ำเสียจะถูกระบายลงสู่คลองโดยตรง แต่หลังจากโครงการฯ แล้วเสร็จจะช่วยรวบรวมน้ำเสียเหล่านั้นส่งไปบำบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป

นอกจากนั้น กทม. ยังได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ อาทิ การทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ภายในคลองและริมฝั่งคลองตลอดแนวตามแผนรักษาความสะอาดคูคลองและแหล่งน้ำตามวงรอบที่กำหนดไว้ รวมถึงตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกับการบังคับใช้กฎหมาย การติดตั้งเครื่องเติมอากาศในน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำเน่าเสียรุนแรง การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่โรงบำบัดน้ำเสียของ กทม. ที่มีอยู่เดิม อีกทั้งยังส่งเสริมให้ติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่ายภายในครัวเรือนของชุมชนและสถานประกอบการประเภทร้านอาหารที่ตั้งริมคลองแสนแสบ เป็นต้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ