SBS SPU ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา "เจาะลึกโอกาสการค้ายุคดิจิทัล ในตลาดต่างประเทศ" เผยกลยุทธ์ดันส่งออกไทย ท่ามกลาง FTA หลายฉบับ

ข่าวทั่วไป Wednesday July 10, 2024 17:41 —ThaiPR.net

SBS SPU ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SBS SPU) ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนา "เจาะลึกโอกาสการค้ายุคดิจิทัล ในตลาดต่างประเทศ (The Series)" มุ่งส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาและผู้สนใจคว้าโอกาสทางการค้าจาก FTA ณ ห้องออดิทรอเรียม 2 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ (บางเขน) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567

ภายในงาน ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ "ความสำคัญของ FTA กับการส่งออกของไทย"

คุณบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า FTA หรือ Free Trade Agreement ย่อมาจากความตกลงการค้าเสรี หรือ เขตการค้าเสรี หมายถึง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกให้เหลือน้อยที่สุด หรือ 0% และใช้อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่ม

สำหรับประโยชน์ของ FTA ต่อไทย เพื่อสร้างพันธมิตรทางการค้าและการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายโอกาสในการลงทุน สร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศสมาชิก เพิ่มโอกาสการส่งออกในตลาดใหม่และขยายตลาดเดิม ช่วยแก้ไขปัญหาและเจรจาลดอุปสรรคทางการค้า (ทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี)

และสถานะ FTA ของไทย ปัจจุบันไทยมี FTA ที่มีผลใช้บังคับแล้ว 14 ฉบับ ครอบคลุม 18 ประเทศ ตัวอย่าง FTA  ไทย เช่น ไทย-ออสเตรเลีย, ไทย-นิวซีแลนด์, ไทย-ญี่ปุ่น, ไทย-อินเดีย, ไทย-ชิลี, ไทย-อาเซียน,  ASEAN-จีน,  ASEAN-อินเดีย, ASEAN-ญี่ปุ่น, ASEAN-เกาหลีใต้, ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์, ไทย-ฮ่องกง, RCEP (อาเซียน+6) ล่าสุดไทยเพิ่งลงนาม FTA ไทย-ศรีลังกา ฉบับที่ 15 (SLTFTA)

จากนั้น ดร.รุ่งธิวา วงศ์ประชา หัวหน้าสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้บรรยายเกี่ยวกับ "FTA กับโอกาสทางการค้าไทย ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้า ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ การสร้างงาน การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ" โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้าสำคัญ แนวโน้มการส่งออก และมูลค่าการค้า


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ