Zoho เผยผลสำรวจ "อาเซียน" ตระหนักถึงความปลอดภัยของอีเมลสูงกว่าผู้ใช้งานภูมิภาคอื่น

ข่าวเทคโนโลยี Thursday July 11, 2024 08:28 —ThaiPR.net

Zoho เผยผลสำรวจ

Zoho บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเผยผลสำรวจพบว่า ผู้ใช้งานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการรับรู้ด้านความปลอดภัยของอีเมลสูงกว่าภูมิภาคที่กำลังพัฒนาอื่น ๆ โดยใน "รายงานสถานะการรับรู้ด้านความปลอดภัยของอีเมลปี 2566" ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 400 ราย จากมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ได้รับคะแนนการรับรู้ด้านความปลอดภัยของอีเมลโดยเฉลี่ย 43.2% ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามจากตะวันออกกลางและแอฟริกา (MEA) ได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 40.7% และผู้ตอบแบบสอบถามจากอเมริกาใต้ (SA) ได้คะแนนเฉลี่ยที่ 39.9%

รายงานยังชี้ให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นผู้นำระดับโลกในด้าน "การตรวจจับความผิดปกติของอีเมล" และ "การปกป้องข้อมูลในการแชร์ไฟล์" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 25% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าของ Zoho ได้แสดงให้เห็นถึงระดับการรับรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยโดยรวมในภูมิภาค

เจาะลึกผลสำรวจในแต่ละอุตสาหกรรม

เมื่อแบ่งออกเป็นแต่ละอุตสาหกรรม ผลสำรวจพบว่า กลุ่มเทคโนโลยีและการศึกษามีการตระหนักถึงภัยคุกคามจากการใช้อีเมลและมีการป้องกันที่ดีที่สุด ในขณะที่อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการดูแลสุขภาพ และรัฐบาล จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางอีเมลมากที่สุด ทั้งนี้ ผลการวิจัยที่สำคัญระบุว่า:

  • ภาคการศึกษามีการรับรู้ภัยคุกคามเกือบทุกประเภทในระดับสูงอย่างเป็นที่สังเกตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น "การตรวจสอบสิทธิ์และการควบคุมการเข้าถึง" และ "การตรวจจับความผิดปกติในลักษณะการทำงานของอีเมล"
  • ภาคการค้าปลีกและการเงิน มีระดับการรับรู้ในระดับปานกลาง และมีโอกาสในการปรับปรุง ในเรื่องของ "ไฟล์แนบและฟิชชิ่ง" รวมถึง "การตรวจจับความผิดปกติ ในลักษณะการทำงานของอีเมล"
  • ภาคเทคโนโลยี มีความโดดเด่นในด้าน "การปกป้องข้อมูลในการแชร์ไฟล์" ด้วยระดับการรับรู้ถึง 62% ซึ่งบ่งชี้ถึงการมุ่งเน้นการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน อย่างไรก็ตาม ในการสำรวจครั้งนี้ยังพบว่า มาตรการรักษาความปลอดภัยอีเมลในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ยังต้องปรับปรุงบางส่วน เช่น การยืนยันตัวตนของอีเมล ไฟล์แนบ และ และฟิชชิ่ง
  • ภาคการดูแลสุขภาพ มีช่องโหว่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ ไฟล์แนบ และฟิชชิ่ง โดยมีการรับรู้เพียง 34% เห็นได้ชัดว่ายังขาดในเรื่องความตระหนักรู้เกี่ยวกับ "การยืนยันตัวตนของอีเมล" ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของอีเมล
  • ภาครัฐ ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยมีช่องโหว่สำคัญในเรื่องของ "การยืนยันตัวตนของอีเมล" (29%) และ เนื้อหาในเว็บรวมทั้งความปลอดภัยของ URL (34%) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับปรุงโปรโตคอลเพื่อความปลอดภัยในการใช้อีเมล
  • ภาคการผลิต เป็นส่วนที่มีความเสี่ยงมากที่สุด โดยมีความตระหนักรู้น้อยสุดในเรื่อง "เนื้อหาในเว็บและความปลอดภัยของ URL" และ "การปกป้องข้อมูลในการแชร์ไฟล์" เพียง 27% และ 29% ตามลำดับ สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการริเริ่ม ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครอบคลุม เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่สำคัญภายในภาคการผลิต

ช่องว่างระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs

เมื่อดูผลการสำรวจแยกตามขนาดของธุรกิจ Zoho ยังพบช่องว่างการรับรู้ด้านความปลอดภัยของอีเมลระหว่างองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) และองค์กรขนาดใหญ่ โดยองค์กร SMEs ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยที่ 40% ในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่ในภูมิภาคเดียวกันมีการรับรู้สูงถึง 51.1%

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียกับองค์กรขนาดเดียวกันในภูมิภาคอื่น ความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้อีเมลขององค์กร SMEs ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังตามหลังภูมิภาคที่พัฒนาแล้วอย่างมีนัยสำคัญ โดยองค์กร SMEs ในอเมริกาเหนือ (NA) มีความตระหนักรู้ที่ 61.6% ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ (ANZ) มีความตระหนักรู้ที่ 57% และยุโรป (EU) มีความตระหนักรู้ที่ 54% สำหรับภูมิภาคที่กำลังพัฒนา เช่น อินเดีย ก็มีความตระหนักรู้ที่ 42% ซึ่งก็ถือได้ว่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม องค์กร SMEs ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีความตระหนักรู้สูงกว่าองค์กร SMEs ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกา (MEA) ซึ่งมีความตระหนักรู้ที่ 39.7% และอเมริกาใต้ (SA) ซึ่งมีความตระหนักรู้ที่ 39.2% อยู่เล็กน้อย

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ความตระหนักรู้ของพนักงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงกว่ากลุ่ม MEA ซึ่งมีความตระหนักรู้ที่ 38.1% และ SA ซึ่งมีความตระหนักรู้ที่ 36.4% แต่ยังคงตามหลังอินเดียซึ่งมีความตระหนักรู้สูงถึง 54% นอกจากนี้ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ถึงประมาณ 13% ระหว่างองค์กรขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์กรขนาดใหญ่ในภูมิภาคที่พัฒนาแล้ว เช่น NA, ANZ และ EU

ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์และความตระหนักรู้

เมื่อพิจารณาผลการสำรวจแยกตามประสบการณ์ของพนักงาน Zoho พบว่า ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พนักงานอาวุโส (ประสบการณ์ 11-20 ปี) มีความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้อีเมลที่ 54% ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดเมื่อเทียบกับพนักงานทั้งหมดในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งยังคงต่ำว่าพนักงานในภูมิภาค NA, ANZ และ EU ที่ 12%, 9% และ 6% ตามลำดับ แต่ในขณะเดียวกันก็สูงกว่าพนักงานใน MEA และ SA อยู่ 18% และ 16% ชี้ให้เห็นถึงความตระหนักรู้ในระดับปานกลางในพนักงานอาวุโสในภูมิภาค

ในทางกลับกัน การสำรวจครั้งนี้พบว่า พนักงานระดับผู้บริหาร (ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี) มีอัตราการตระหนักรู้ในเรื่องนี้ลดลงเมื่อเทีบกับปีที่ผ่านมาอย่างน่าประหลาดใจ โดยเหลือเพียง 45% เทานั้น ตามหลัง NA, ANZ, EU อยู่ที่ 20%, 15% และ 11% ตามลำดับ และยังน้อยกว่าอินเดีย, MEA, SA อยู่ 4%, 10% และ 5% ตามลำดับเช่นกัน

สำหรับพนักงานใหม่ การสำรวจพบความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยนี้เพียง 30% ใกล้เคียงกับพนักงานใหม่ในอินเดีย, MEA และ SA แต่ตามหลัง NA, ANZ, EU อยู่ 20%, 18% และ 15% ตามลำดับ

นอกจากนี้  การสำรวจยังพบช่องว่างในความตระหนักรู้ถึง 24.6% เมื่อเทียบระหว่างพนักงานใหม่และพนักงานอาวุโสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ประสบการณ์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในความตระหนักรู้ถึงภัยไซเบอร์ที่เกิดจากการใช้อีเมล ดังนั้น การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นต่อการพัฒนาทักษะเพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์

ทั้งนี้ การสำรวจนี้ ทาง Zoho ได้วิเคราะห์จากการตอบคำถามของผู้เข้าร่วมการสำรวจทั้งสิ้น 1,814 รายทั่วโลก และสามารถอ้างอิงถือเป็นข้อมูลสำคัญตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทุกธุรกิจ ผู้นำด้านไอที และนักการศึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ นำไปใช้ในการประเมินและการปรับปรุง รวมทั้งการพัฒนาสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยของอีเมลได้

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่ https://www.zoho.com/workplace/email-security-awareness-report-2023.html

ระเบียบวิธีสำรวจ

การสำรวจนี้จัดทำโดย Zoho Workplace ในเดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อวัดระดับการรับรู้และความพร้อมของบุคลากรในแต่ละอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาคเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้อีเมล และภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยระดับความตระหนักรู้เป็นการแปลผลจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการในแต่ละสถานการณ์เมื่อเกิดภัยคุกคาม และสถานการณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ทั้งนี้ Zoho Workplace ได้ทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 1,814 คน ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจากทั้งอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา โดยใช้ Zoho Survey ซึ่งมีการกำหนดเปอร์เซ็นต์ไว้ สำหรับแต่ละหมวดหมู่ประชากร เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มต่างๆได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ