ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 10:51:50 น.
กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นายสมชัย อภิวัฒนพร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21 เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง