กระทรวงพลังงานรุกโปรโมทน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 กับรถจักรยานยนต์ หวังเร่งช่วยเศรษฐกิจชาติ และลดภาระค่าน้ำมันของผู้ขับขี่

ข่าวเศรษฐกิจ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 09:34 น. —ThaiPR.net

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เร่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะทุกรุ่น ทุกยี่ห้อว่าสามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ได้โดยไม่มีผลกระทบเสียหายต่อเครื่องยนต์ พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “I LOVE GASOHOL 91” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และเร่งสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยชาติ และช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการลดการใช้น้ำมันเบนซิน และหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 แทนอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ แคมเปญ “I LOVE GASOHOL 91” จะทำหน้าที่สื่อสารเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ให้มั่นใจว่าใช้ได้และเป็นการลดภาระค่าน้ำมันของผู้ขับขี่ ทำให้เหลือเงินในกระเป๋ามากขึ้น เนื่องจากน้ำมันแก๊สโซฮฮล 91 มีราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซิน For More Information Pls Contact: Nichaya Tosanguan (Pum)

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า “กระทรวงพลังงานได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทน โดยกำหนดเป้าหมายเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเป็น 8% ในปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็น 12% ภายในปี 2565 ดังนั้นจึงสนับสนุนให้มีการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้น กระทรวงพลังงานจึงได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นผู้ผลักดันและทำกิจกรรมให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงฯ ดังกล่าว” เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ให้มากยิ่งขึ้น

     นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้เร่งประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทางเลือกที่มีส่วนผสมของเอทานอล ได้แก่ น้ำมันแก๊สโซฮอล มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อมีการหันมาใช้น้ำมัน        แก๊สโซฮอลเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นโดยปริยาย เนื่องจากเอทานอลเป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอลและทำให้เกษตรกรที่เพาะปลูกพืชพันธุ์ที่เป็นส่วนผสมในการผลิตเอทานอลมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยตั้งเป้าหมายปริมาณการใช้เอทานอล 1.45 ล้านลิตรต่อวัน ภายในสิ้นปี 2553 และเพิ่มขึ้นเป็น 2.4 ล้านลิตรต่อวันภายในปี 2554

ปัจจุบันประเทศไทยมีรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ เป็นจำนวนมาก นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ถ้าหากให้กลุ่มนี้เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลให้มากขึ้นได้ ก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เพราะนอกจากผู้ใช้จะประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้ว ยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าน้ำมันดิบของประเทศได้อย่างมากด้วย”

ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่แคมเปญสื่อสารการตลาดของน้ำมันแก๊สโซฮอล 91ใช้กลยุทธ์ Music Marketing โดยมีการใช้พรีเซนเตอร์เป็นตัวแทนสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้ และจดจำจนเกิดการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ทดแทนน้ำมันเบนซิน

กระทรวงพลังงานจะมุ่งเน้นตอกย้ำความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 อยู่แล้วให้ใช้ต่อไปอย่างถาวร และให้กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ที่ยังไม่ได้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ให้หันมาใช้ เนื่องจากสามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ได้อย่างแน่นอน

     พร้อมกันนี้นายศุภรัตน์  ศิริสุวรรณางกูร นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และนายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ ได้ยืนยันถึงการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ในรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ   ในแง่ของสมรรถนะของรถจักรยานยนต์เมื่อใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ว่า สามารถใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาเพราะเครื่องยนต์มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 จึงยังคง เร่งแรง ไม่มีสะดุด อย่างแน่นอน

กระทรวงพลังงานมั่นใจว่าโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 กับรถจักรยานยนต์ จะสร้างความมั่นใจและช่วยให้กระทรวงพลังงานบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล และเอทานอลได้

E-mail: pum195@yahoo.com


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ