ก.ไอซีที เชิญร่วมชมนิทรรศการวันข้าราชการพลเรือน 1-4 เมษายนนี้

ข่าวทั่วไป Monday March 29, 2010 13:12 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--ก.ไอซีที นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีทีและหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2553 ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จัดประจำในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลงานของข้าราชการพลเรือนที่ได้ปฏิบัติงานมา ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของข้าราชการ รวมทั้งให้ข้าราชการพลเรือนทุกคนได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่ที่ผ่านมา เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศต่อไป โดยการจัดนิทรรศการในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่มุ่งสร้างความเข้าใจในฐานะผู้ให้บริการที่ “รับราชการ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” ตามหลักจริยธรรม 5 ประการของข้าราชการไทย คือ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ และกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ในส่วนการจัดนิทรรศการของกระทรวงไอซีทีนั้น จะมีการนำเสนอผลงานและกิจกรรมของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด โดยส่วนราชการ คือ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะเน้นการนำเสนอในลักษณะการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการต่างๆ เช่น โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมไอซีที โครงการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 การให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น ขณะที่หน่วยงานในสังกัดจะมีการนำกิจกรรมการให้บริการของหน่วยงานมาร่วมจัดแสดง โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้นำบริการใหม่ๆ มาแสดง เช่น TOT 3G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็วสูงที่สามารถเชื่อมโยงกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับ-ส่งข้อมูลบริการรูปแบบมัลติมีเดีย และ TOT hi-speed internet ซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหลายระดับทั้ง 2Mb 4Mb 6Mb และ 8Mb ที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ส่วนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดสาธิตและแนะนำบริการ CAT Webhard ซึ่งเป็นบริการพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการสามารถเก็บข้อมูล แชร์ไฟล์ หรือส่งไฟล์ได้โดยไม่จำกัดขนาด และบริการ CAT Conference ซึ่งเป็นบริการประชุมทางไกลแบบเห็นภาพ และสามารถฟังเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมแบบโต้ตอบได้ทันที ตลอดจนนำเสนอข้อมูล พร้อมรับ-ส่งข้อมูลแบบต่างๆ ได้ในเวลาเดียวกัน ด้านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้นำไปรษณียบัตรถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาให้บริการฟรีตลอดงาน และให้บริการถ่ายภาพแสตมป์ส่วนตัวที่ออกแบบพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับงานนี้โดยเฉพาะอีกด้วย สำหรับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้นำเสนอโครงการจัดทำ www.ourking.in.th ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักราชเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรมชลประทาน และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงไอซีที ที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่สื่อภาพยนตร์ สารคดี สื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุ และบทเพลง รวมถึงรูปภาพต่างๆ ที่ผลิตขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ผ่านทางเว็บไซต์นี้ “นิทรรศการวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2553 นี้ จะจัดขึ้นที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการจัดแสดงผลงานของข้าราชการพลเรือนจากกระทรวงไอซีที และหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งจากทุกกระทรวง ทบวง กรมของประเทศไทยได้ในระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2553 นี้” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 021416747 MICT

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ