ข่าวอินโฟเควสท์
03:25 อัยการเยอรมนีเผยซีอีโอ"ออดี้"พร้อมให้การในศาล กรณีมีเอี่ยวโกงไอเสียรถยนต์ดีเซล   สำนักงานอัยการประจำกรุงมิวนิคเปิดเผยว่า นายรูเพิร์ท สแตดเลอร์ …
03:10 "ดรากี"เผย ECB จะใช้ความอดทนในการดำเนินนโยบายการเงิน   นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า ECB จะยังคงใช้ความอดทน, มุ่งมั่น แล…
02:43 ผลสำรวจชี้บริษัทเยอรมนีกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจอิตาลี,สเปน ขณะเชื่อมั่นกรีซ,ฝรั่งเศส   ผลการสำรวจของหอการค้าและอุตสาหกรรมเยอรมนี (DIHK) ระบุว่า บริ…
01:52 "คุชเนอร์"เยือนจอร์แดนพบ"กษัตริย์อับดุลลาห์" หารือแนวทางสร้างสันติภาพอิสราเอล-ปาเลสไตน์   นายจาเร็ด คุชเนอร์ ที่ปรึกษาทำเนียบขาวและบุตรเขยของปร…

รายชื่อรัฐมนตรี เลขาธิการ และอธิบดีหน่วยงานต่างๆ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นร) - ก.ย.40

ข่าวการเมือง ข้อมูลหน่วยงานราชการ -- อังคารที่ 16 กันยายน 2540 15:12:00 น.

หน่วยงาน                     ตำแหน่ง                               ชื่อ                                                เบอร์โทรศัพท์                 แฟกซ์

Office                      Title                                Name                                              Telephone No.              Fax No.


1. สำนักนายกรัฐมนตรี  (นร)             นายกรัฐมนตรี                           พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ                                 280-3777, 282-8874         280-1443

Office of Prime Minister         Prime Minister                       Gen. Chavalit Yongjaiyuth

2.                                  รองนายกรัฐมนตรี                        นายสุขวิช รังสิตพล                                    281-6859, 282-9519         281-2536

Deputy Prime Ministers               Mr.Sukhavich Ransitpol

3.                                  รองนายกรัฐมนตรี                        นายกร ทัพพะรังสี                                     282-9506, 5402             282-2828

Deputy Prime Ministers               Mr.Korn Dhapparangsi

4.                                  รองนายกรัฐมนตรี                        นายมนตรี พงษ์พาณิชย์                                  280-3550, 282-9531         282-9535

Deputy Prime Ministers               Mr.Montree Pongpanich

5.                                  รองนายกรัฐมนตรี                        นายสมัคร สุนทรเวช                                   281-7555, 281-3266         282-8792

Deputy Prime Ministers               Mr.Samak Sundaravej

6.                                  รองนายกรัฐมนตรี                        พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร                              282-0773

Deputy Prime Ministers               Pol.Lt.Col.Thaksin Shinawatra

7.                                  รองนายกรัฐมนตรี                        นายวีรพงษ์ รามางกูร                                  629-9233

Deputy Prime Ministers               Mr.Virabongsa Ramantkura

8.                                  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี            นายโภคิน พลกุล                                      282-9513, 3497             282-9513,9544

Minister to Prime Minister's Office  Mr.Bhokin Bhalakula

9.                                  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี            นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์                              629-9404-5

Minister to Prime Minister's Office  Mr.Kiatichai ShaiShowarat

10.                                  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี            นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์

Minister to Prime Minister's Office  Mr.Piyanat Watcharaporn

11.                                  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี            นายวีระกร คำประกอบ

Minister to Prime Minister's Office  Mr.Virakorn Khamprakob

12.                                  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี            นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

Minister to Prime Minister's Office  Mr.Sompong Amornvivat

13.                                  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี            นายรักเกียรติ สุขธนะ

Minister to Prime Minister's Office  Mr.Rakkiat Sukthana

14. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี           เลขาธิการนายกรัฐมนตรี                   นายบุญชง วีสมหมาย                                   282-1651                   280-0858

The Secretariat of               Secretary-General to                 Mr.Boonchong Visommay

the Prime Minister               the Prime Minister

15. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี         เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                    นายวิษณุ เครืองาม                                    282-1651                   282-6355

The Secretariat of the Cabinet   Secretary-General to the Cabinet     Mr.Wissanu Krua-ngam

16. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี         ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                    นายประสิทธิ์ ดำรงชัย *                                281-4040                   282-5131

Office of the Permanent          Permanent-Secretary                  Mr.Prasit Damrongchai

Secretary, The Prime Minister's
Office

17. สำนักงบประมาณ                     ผู้อำนวยการ                            นายเสรี สุขสถาพร                                    273-9022 ต่อ 2000           273-9787

The Bureau of the Budget         Budget Director                      Mr.Seri Suksathaporn

18. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ         เลขาธิการ                             พลเอกบุญศักดิ์ กำแหงฤทธิรงค์                            281-2300, 282-2755         280-1681

Secretariat of the National      Secretary-General                    GeneralBoonsak Kamhaengridhirong

Security Council (NSC)

19. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          เลขาธิการ                             นายอักขราทร จุฬารัตน                                 222-0206-9, 221-5306,

Office of the Juridical Council  Secretary-General                    Mr.Ackaratorn Chularat                            221-5313, 224-1404,

226-3612

20. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ        เลขาธิการ กพ                          นายอุดล บุญประกอบ                                   281-3333

พลเรื่อน                           Secretary-General                    Mr.Udol Boonprakob                                เบอร์ตรง 281-8475

Office of the Civil Service
Commission

21. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ        ประธานกรรมการ                        -                                                 282-3161-5                  281-1145

ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ    Chairman
ในวงราชการ (ปปป)
Office of the Commission of
Counter Corruption (OCCC)

22. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา            เลขาธิการ                             นายวิรัช วัฒนศิริธรรม                                  280-4085                    280-0892

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ          Secretary-General                    Mr.Wirat Wattanasiritham

Office of the National Economic
and Social Development Board

23. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ   เลขาธิการ                             ดร.รุ่ง แก้วแดง                                      668-7123 ต่อ 2322,2321       2431198

(สกศ)                            Secretary-General                    Dr.Rung Kaewdang                                  243-2787,241-5152

Office of the National Education
Commission (NEC)

24. สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน           เลขาธิการ                             นายปรีชา จำปารัตน์                                   247-0101, 247-0910-1        246-8526, 247-7217

และปราบปรามยาเสพติด (ปปส)         Secretary-General                    Mr.Preecha Jamparat

Office of the Narcotics
Control Board (ONCB)

25. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   เลขาธิการ                             นายสถาพร กวิตานนท์                                  537-8111, 537-8155          537-8177

(สกท)                            Secretary-General                    Mr.Staporn Kavitanon

Office of the Board of Investment

26. สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช)           เลขาธิการฯ                            นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน *                                   281-0333                    281-3815, 281-3848

National Statistical Office      Secretary-General                    Miss Eaimchan Premyothin

(NSO)

27. กรมประชาสัมพันธ์ (กปส)              อธิบดี                                 นายบังเอิญ มุสิกะพงษ์                                  618-2300-9

The Public Relations Department  Director-General                     Mr.Bangern Musikapong

(PRD)

28. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช)          ผู้อำนวยการ                            นายภุมรัตน์ ทักษาติพงศ์                                 281-7035, 281-7100,

National Intelligence Agency     Director-General                     Mr.Bhumarat Taksadipong                           282-4970

(NIA)

29. กรมวิเทศสหการ (กวส)               อธิบดี                                 นายพิเชต สุนทรพิพิธ                                   280-0980                    280-1248, 281-1002

Department of Technical and      Director-General                     Mr.Pichet Soontornpipit

Economic Cooperation (DTEC)

30. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม          เลขาธิการ                             นางอุไรวรรณ พิชิตกุล                                  253-9116-7, 255-5850-7      253-9121-2

และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (กสช)   Secretary-General                    Mrs.Uraiwan Pichitakul

Nationsl Youth Bureau (NYB)

31. สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบ          เลขาธิการ                             พ.ต.ต.(ดร.) ยงยุทธ สาระสมบัติ                        282-3222, 280-3043,         282-3688

การจราจรทางบก (สจร)              Secretary-General                    Pol.major General                                 280-3160

Office of the Commission for                                          (Dr.) Yongyuth Sarasombath

the Management of Road Traffic
(OCMRT)

32. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน    เลขาธิการ                             นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์                                 282-9027-31                 280-0292, 280-0281

แห่งชาติ (สพชป)                    Secretary-General                    Mr.Piyasavati Amranand

National Energy Policy Office
(NEPO)

หมายเหตุ :  *  ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2540 เป็นต้นไป
--last update : Sep 16, 1997--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง