สวนดุสิตโพล: ความอึดอัดของประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล

ข่าวผลสำรวจ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 11:13 น. —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ความอึดอัดของประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล

สถานการณ์ทางการเมืองไทยยังคงร้อนแรงมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะข่าวการจับขั้วพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่พลิก ไปมาไม่มีความชัดเจนแน่นอน สร้างความอึดอัดใจให้กับประชาชนที่อยากจะเห็นรัฐบาลใหม่โดยเร็ว เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ ความอึดอัดของประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 1,137 คน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล: ความอึดอัดของประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล
1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ความไม่แน่นอนในการจับขั้วพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาล
อันดับ 1 เป็นเรื่องผลประโยชน์ตอบแทน การยื่นข้อเสนอต่อกัน 44.14%
อันดับ 2 ภายในพรรคเสียงแตก ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ตกลงกันไม่ได้ 33.30%
อันดับ 3 ทุกพรรคอยากเป็นรัฐบาล มีการเลือกข้าง เลือกฝ่ายที่ได้เปรียบ 17.86%
อันดับ 4 พรรคขนาดกลางเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาล 12.74%
อันดับ 5 ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ ยังไม่ชัดเจน 10.69%
2. ประชาชนคิดว่าปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลที่ยืดเยื้อ เกิดจากสาเหตุอะไร?
อันดับ 1 ผลประโยชน์ไม่ลงตัว แย่งเก้าอี้ ไม่ได้ตามข้อเสนอที่ต้องการ 67.45%
อันดับ 2 ผู้นำพรรคยังตัดสินใจไม่ได้ มีความขัดแย้งภายในพรรค 28.27%
อันดับ 3 เป็นเกมการเมือง ยังจับขั้วพรรคการเมืองไม่สำเร็จ คะแนนเสียงไม่เพียงพอ 19.08%
3. สิ่งที่ประชาชนอยากบอกพรรคการเมืองต่างๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล คือ
พรรคขนาดใหญ่ (พลังประชารัฐ เพื่อไทย)
อันดับ 1 นึกถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ หยุดเห็นแก่ตัว 58.43%
อันดับ 2 เคารพกฎหมาย เป็นประชาธิปไตย ฟังเสียงประชาชน 39.29%
อันดับ 3 เร่งจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว 26.24%
พรรคขนาดกลาง (ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ อนาคตใหม่)
อันดับ 1 รักษาสัญญา ทำตามที่หาเสียงไว้ ไม่โกหกประชาชน 47.75%
อันดับ 2 ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เคารพกฎหมาย 30.81%
อันดับ 3 คำนึงถึงชื่อเสียง อุดมการณ์ของพรรค 25.23%
พรรคขนาดเล็ก
อันดับ 1 ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด สร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม 53.42%
อันดับ 2 ไม่สร้างความวุ่นวาย อยู่ในขอบเขต หยุดตอบโต้กันไปมา 34.70%
อันดับ 3 ไม่ยอมเป็นเครื่องมือทางการเมือง เป็นตัวแทนของประชาชน 18.72%
4. ประชาชนมีข้อเสนอแนะอย่างไร? ที่จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลรวดเร็วและประสบผลสำเร็จ
อันดับ 1 ปฏิบัติตามหลักสากล เคารพเสียงส่วนใหญ่ เป็นประชาธิปไตย 43.73%
อันดับ 2 ลดการต่อรอง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากเกินไป 40.31%
อันดับ 3 ถอยคนละก้าว ลดทิฐิ ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน 31.77%
5. โดยภาพรวมแล้ว กรณีการจัดตั้งรัฐบาล ทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายการเมืองมากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1 เบื่อหน่ายมากขึ้น 76.29%
เพราะ การเมืองไทยมีแต่ความขัดแย้ง แย่งชิงผลประโยชน์ ผ่านการเลือกตั้ง
มาแล้วแต่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ บ้านเมืองไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ฯลฯ
อันดับ 2 เบื่อหน่ายเหมือนเดิม 19.45%
เพราะ หากต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน ยังคงมีทิฐิด้วยกันเหมือนเดิมเหตุการณ์ต่างๆ
ก็ยังคงมีอยู่แบบนี้ต่อไป ยังมองไม่เห็นหนทางแก้ไขให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายลงได้ ฯลฯ
อันดับ 3 เบื่อหน่ายน้อยลง 4.26%
เพราะ อย่างน้อยก็ทำให้คนสนใจการเมืองมากขึ้น ได้เลือกตั้งเป็นการแสดงออก
ทางการเมือง ฯลฯ

--สวนดุสิตโพล--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ