พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 - 9 พฤษภาคม 2562

ข่าวทั่วไป Friday May 3, 2019 13:43 —กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 - 9 พฤษภาคม 2562

การคาดหมาย

ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 3 – 6 พ.ค. 62 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยเฉพาะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงและภาคกลาง ส่วนภาคใต้มีฟ้าคะนองตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 8 พ.ค. 62 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนลดน้อยลง ส่วนภาคอื่นๆ ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง หลังจากนั้น ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น

ข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 3 – 6 พ.ค. 62 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงไว้ด้วย สำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกต่อเนื่องและฝนตกหนัก

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา

บริเวณความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 3 – 6 และ 9 พ.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงปกคลุมประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง สำหรับภาคใต้และทะเลอันดามันลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 8 พ.ค. 62 ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณด้านรับลมมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ อนึ่ง พายุไซโคลน “ฟานิ” (FANI) บริเวณอ่าวเบงกอล กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อย คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศอินเดียตอนบนและบังคลาเทศในช่วงวันที่ 3-4 พ.ค. 62 ซึ่งพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 4 – 6 และ 9 พ.ค. 62 มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 7 - 8 พ.ค. 62 มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-43 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 3 - 6 และ 9 พ.ค. 62 อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และลูกเห็บตกบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 8 พ.ค. 62 มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 4 - 6 และ 9 พ.ค. 62 อากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ และลูกเห็บตกบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 8 พ.ค. 62 อากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 3-6 พ.ค.

อุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 3 - 6 พ.ค. 62 ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 9 พ.ค. 62 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในวันที่ 4 - 6 พ.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 7 - 9 พ.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ส่วนในช่วงวันที่ 4 - 9 พ.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่ง

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 4 - 6 และ 9 พ.ค. 62 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ส่วนในวันที่ 7 - 8 พ.ค. 62 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ออกประกาศ 3 พฤษภาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา 0-2399-4568-74


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ