พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวทั่วไป Wednesday September 30, 2020 14:31 —กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม พ.ศ.2563

ออกประกาศวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 118/63

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 1-6 ต.ค. 63 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือนในช่วงวันที่ 1-6 ต.ค.63 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตามภาคต่างๆ ให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ์าคะนอง

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาคเหนือ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์

ในช่วงวันที่ 1-6 ต.ค. มีฝนฟ์าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 %

  • ระยะนี้ อากาศเปลี่ยนแปลง และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 1-6 ต.ค. เกษตรกรควรดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมขัง หากน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกจากแปลงปลูกและเร่งฟื้นฟู เพื่อป์องกันต้นและรากเน่า และยังเป็นการป์องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เนื่องจากระยะต่อไปจะเข้าสู่ฤดูหนาว เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์

ในช่วงวันที่ 1-6 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 %

  • ในช่วงวันที่ 1-6 ต.ค. จะมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป์องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ด้วย สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันต้นและรากเน่า และยังเป็นการป์องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา นอกจากนี้เกษตรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เนื่องจากในระยะนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้ว เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ

ภาคกลาง

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์

ในช่วงวันที่ 1-6 ต.ค. มีฝนฟ์าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 %

  • ในช่วงวันที่ 1-6 ต.ค. จะมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายจากสภาวะดังกล่าว โดยปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป์องกันน้ำท่วมขัง เมื่อมีฝนตกหนัก เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป์องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะ โรคใบจุดในพืชตระกูลกะหล่ำ

ภาคตะวันออก

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ์าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 %

  • พื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออก และอย่าให้น้ำท่วมขังพื้นที่เพาะปลูกเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้รากขาดอากาศต้นพืชตายได้ รวมทั้งควรระวังและป์องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 1-6 ต.ค. บริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ์าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคใต้

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์

ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 1-6 ต.ค. มีฝนฟ์าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 3-4 ต.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ์าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %

ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่ 1-6 ต.ค. มีฝนฟ์าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ์าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 %

  • ในช่วงวันที่ 1-6 ต.ค.จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค เกษตรกรควรระวังอันตรายและป์องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ด้วย สำหรับพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรไมควรปล่อยให้น้ำท่วมขังในแปลงปลูกและโคนต้นพืชเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้ รวมทั้งควรระวังและป์องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร พืชสวน ไมผล และพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะโรครากเน่าและโคนเน่าในไมผล และโรคหน้ากรีดยางในยางพารา เป็นต้น

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 1-6 ต.ค. บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ์าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ์าคะนอง

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2563 มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย เลย ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ ชัยนาท อ่างทอง นครปฐม สระแก้ว ชลบุรี ตราด ชุมพร ระนอง และตรัง ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา ภูเก็ต และสตูล

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ