พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวทั่วไป Monday October 26, 2020 14:29 —กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 129/63

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 26-27 ต.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจาก/ ประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่พายุดีเปรสชัน "โซเดล" ที่ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็น โดยจะมีฝนบางแห่งกับมีลมแรงในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในช่วงวันที่ 28 ต.ค.-1 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่พายุไต้ฝุ่น "โมลาเบ" จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง ในวันที่ 28 ต.ค. 63 และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับในระยะต่อไป ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นกับมีลมแรง และมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง

คำเตือนในช่วงวันที่ 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 เกษตรกรในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ขอให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาคเหนือ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์

ในช่วงวันที่ 26-28 ต.ค. 63 อากาศเย็น กับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 29 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 อากาศเย็นกับมีลมแรง โดยมีฝนร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %

  • ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศเปลี่ยนแปลง โดยมีอากาศหนาวเย็นลง กับมีลมแรง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพและให้ความอบอุ่นร่างกายอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้ในช่วงฤดูหนาวปริมาณน้ำระเหยมีมาก จะทำให้ความชื้นในดินลดลง เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืช เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์

ในช่วงวันที่ 26 - 27 ต.ค. 63 อากาศเย็นกับมีลมแรง และมีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 18-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 อากาศเย็นและมีลมแรง โดยมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %

  • ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง โดยมีอากาศหนาวเย็นลง กับมีลมแรง และฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรรักษาสุขภาพและให้ความอบอุ่นร่างกายอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลผลิตที่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยว สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

ภาคกลาง

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์

ในช่วงวันที่ 26-28 ต.ค. 63 อากาศเย็นกับมีฝน ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 29 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 อากาศเย็นกับมีลมแรง โดยมีฝนร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %

  • อากาศเย็นกับมีลมแรง และมีฝนบางพื้นที่ เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รวมทั้งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลผลิตที่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยว สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

ภาคตะวันออก

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์\

ในช่วงวันที่ 27 - 28 ต.ค. 63 อากาศเย็น กับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ในช่วงวันที่ 29 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 อากาศเย็นกับมีลมแรง โดยมีฝนร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 %

  • พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกจากแปลงปลูก อย่าให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้รากขาดอากาศต้นพืชตายได้ รวมทั้งควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ พืชสวน และพืชผัก อนึ่ง บริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือละชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคใต้

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์

ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %

ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %

  • มีฝนตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคหน้ากรีดยาง และโรคราเส้นดำ ในยางพารา โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล เป็นต้น

อนึ่ง บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ลักษณะอากาศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2563 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนและอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคใต้จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยเกือบตลอดสัปดาห์ ทำให้ภาคใต้ยังมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์

ภาคเหนือ มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้าในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกขาและยอดดอยมีอากาศหนาว โดยมีฝนร้อยละ 70 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 20-50 ของพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเช้าตลอดสัปดาห์ สำหรับบริเวณเทือกขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนร้อยละ 85 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในวันแรกของสัปดาห์ กับมีฝนร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ในวันที่ 20-22 ต.ค. โดยมีฝนหนักบางแห่งในระยะต้นสัปดาห์ ภาคกลาง มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้าทางตอนบนของภาค โดยมีฝนร้อยละ 20-45 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้าทางตอนบนของภาค โดยมีฝนร้อยละ 5-30 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 60-75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนร้อยละ 35-50 ของพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 60-85 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ