พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ข่าวทั่วไป Friday February 3, 2023 14:18 —กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

คาดหมายอากาศทั่วไป

ระหว่างวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.พ. 66 มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเกาะบอร์เนียว จะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 ก.พ. 66 ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลง

ข้อควรระวัง

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก ส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร สำหรับในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.พ. 66 ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ออกประกาศ 03 กุมภาพันธ์ 2566 11:00 น.

คาดหมายอากาศรายภาค

ระหว่างวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.พ. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 - 15 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 ก.พ. 66 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2 - 6 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 13 - 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 35 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2 - 14 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 18 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 - 16 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 ก.พ. 66 มีหมอกในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 15 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 ก.พ. 66 มีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 18 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 ก.พ. 66 มีหมอกในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

ในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ในขณะที่ช่วงวันที่ 6 - 9 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่

ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

ในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 5 - 9 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่

ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 - 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 9 ก.พ. 66 มีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ออกประกาศ 03 กุมภาพันธ์ 2566 11:00 น.

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ