พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 - 28 เมษายน พ.ศ. 2567

ข่าวทั่วไป Monday April 22, 2024 14:45 —กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

คาดหมายอากาศทั่วไป

ระหว่างวันที่ 22 ? 28 เมษายน พ.ศ. 2567

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรงบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 24 ? 25 เม.ย. 67 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน ประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 22 - 25 เม.ย. 67 ลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ตอนบน ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับในช่วงวันที่ 26 - 28 เม.ย. 67 ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง ภาคใต้ตอนล่าง และทะเลอันดามันตอนล่าง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ข้อควรระวัง

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานานตลอดช่วง

ส่วนในช่วงวันที่ 24 ? 25 เม.ย. 67 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง

ออกประกาศ 22 เมษายน 2567 12:00 น.

คาดหมายอากาศรายภาค

ระหว่างวันที่ 22 ? 28 เมษายน พ.ศ. 2567

ภาคเหนือ

อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันตลอดช่วง

ในช่วงวันที่ 22 ? 23 และ 26 - 28 เม.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 24 ? 25 เม.ย. 67 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 21 ? 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 ? 43 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 ? 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันตลอดช่วง

ในช่วงวันที่ 22 ? 23 และ 26 - 28 เม.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 24 ? 25 เม.ย. 67 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง

ส่วนมากทางตอนบนของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 24 ? 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 ? 43 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ? 20 กม./ชม.?

ภาคกลาง

อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันตลอดช่วง

ในช่วงวันที่ 22 ? 23 และ 26 - 28 เม.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 24 ? 25 เม.ย. 67 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

ส่วนมากทางตอนบนและด้านตะวันตกของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 25 ? 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 ? 43 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ? 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งตลอดช่วง

ในช่วงวันที่ 22 ? 23 และ 26 - 28 เม.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ? 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 24 ? 25 เม.ย. 67 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

ลมใต้ ความเร็ว 15 ? 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 26 ? 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 ? 42 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ตลอดช่วง

ในช่วงวันที่ 23 ? 28 เม.ย. 67 ตั้งแต่ จ. สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันตก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ตั้งแต่ จ. นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 24 ? 28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33 ? 41 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง

ในช่วงวันที่ 22 ? 25 เม.ย. 67 ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 26 ? 28 เม.ย. 67 ตั้งแต่ จ. ภูเก็ต ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ตั้งแต่ จ. กระบี่ ลงไป ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ? 30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 24 ? 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 ? 39 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล

อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งตลอดช่วง

ส่วนในช่วงวันที่ 24 ? 25 เม.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 27 ? 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 ? 42 องศาเซลเซียส

ลมใต้ ความเร็ว 10 ? 25 กม./ชม.

ออกประกาศ 22 เมษายน 2567 12:00 น.

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ