ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท “บ. ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง” ที่ระดับ “AA+/Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday February 11, 2016 16:31 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทซึ่งไถ่ถอนภายในปี 2562 ของ บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด (TTL) ที่ระดับ “AA+” พร้อมทั้งยืนยันอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ “AA+” ด้วย โดยแนวโน้มยังคง “Stable” หรือ “คงที่” ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันเต็มจำนวนโดยบริษัทแม่ของ TTL คือ Century Tokyo Leasing Corporation (TC-Lease) ในประเทศญี่ปุ่น โดย TC-Lease ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “A+” จาก Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) และระดับ “A” จาก Rating and Investment Information, Inc. (R&I) ทั้งนี้ อันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานความน่าเชื่อถือของ TC-Lease ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้แบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้

ตามเงื่อนไขข้อตกลงการค้ำประกันซึ่งบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ผู้ค้ำประกันจะให้การค้ำประกันหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตดังกล่าวเต็มจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยผู้ค้ำประกันพร้อมที่จะชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อตกลงการค้ำประกันในกรณีที่ TTL ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด นอกจากนี้ หากมีการควบรวมหรือมีการครอบงำกิจการของ TC-Lease บริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นหลังการควบรวมกิจการหรือบริษัทที่เข้าครอบงำกิจการของ TC-Lease จะต้องรับภาระผูกพันในการค้ำประกันหุ้นกู้ดังกล่าวด้วย และในกรณีที่ TC-Lease ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ตามกำหนดหลังจากได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ค้ำประกัน ณ ศาลในประเทศญี่ปุ่นเพื่อฟ้องร้องเรียกเงินที่ผิดนัดชำระหนี้คืนได้ โดยที่ภาระการค้ำประกันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเพิกถอนโดยปราศจากมติจากคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ของหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ TTL สะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของผู้ค้ำประกันคือ TC-Lease ซึ่งได้รับอันดับเครดิตในระดับสากล (International Scale) ที่ระดับ “A+“ ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” จาก JCR และระดับ “A” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” จาก R&I แนวโน้มอันดับเครดิตยังสะท้อนถึงการปรับตัวที่ดีขึ้นของผลการดำเนินงานทั้งในด้านธุรกิจและการเงินของ TC-Lease ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รวมถึงความสามารถในการดำรงสถานะทางการตลาดและการเงินเอาไว้ได้ในระยะกลางด้วย อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตสำหรับหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ TTL อาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเครดิตของ TC-Lease

อันดับเครดิตของ TC-Lease ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้มีสถานะทางธุรกิจของตนในประเทศญี่ปุ่นเป็นปัจจัยสนับสนุนโดยบริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจเช่าการเงินของประเทศญี่ปุ่น TC-Lease ยังมีการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์โดยขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศด้วย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 TC-Lease มีสินทรัพย์รวม 3.2 ล้านล้านเยน โดยสินทรัพย์เพื่อการดำเนินงานประกอบด้วยสินทรัพย์ให้เช่าและสินเชื่อจากการผ่อนชำระจำนวน 2,208 พันล้านเยน ซึ่งคิดเป็น 68.1% ของสินทรัพย์รวม ตามด้วยสินทรัพย์จากธุรกิจทางการเงินจำนวน 721 พันล้านเยน หรือคิดเป็น 22.2% ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์จากธุรกิจอื่น ๆ อีก 15 พันล้านเยน หรือคิดเป็น 0.5% ของสินทรัพย์รวม

TC-Lease ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 โดยเป็นการควบรวมกิจการระหว่าง Century Leasing System, Inc. และ Tokyo Leasing Co., Ltd. ปัจจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TC-Lease ประกอบด้วย Mizuho Group ซึ่งถือหุ้น 35.3% และ ITOCHU Corporation ซึ่งถือหุ้น 25%

TC-Lease มีธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นหลังจากการควบรวมกิจการ โดยบริษัทเติบโตและพัฒนาสถานะทางธุรกิจและการเงินมาอย่างมั่นคงตั้งแต่รอบปีบัญชี 2553 (เมษายน 2553-มีนาคม 2554) ถึงรอบปีบัญชี 2557 สินทรัพย์รวมเติบโตที่ระดับ 2.4% และ 3.5% ในรอบปีบัญชี 2553 และ 2554 ตามลำดับ และเติบโตอย่างมากที่ระดับ 9.1% และ 17% จนถึงระดับ 2.5 ล้านล้านเยนในรอบปีบัญชี 2555 และ 2.9 ล้านล้านเยนในรอบปีบัญชี 2556 กำไรสุทธิก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้น 10.8% ในรอบปีบัญชี 2554 10.5% ในรอบปีบัญชี 2555 และ 14.2% ในรอบปีบัญชี 2556 หรือเพิ่มขึ้นจาก 24 พันล้านเยนในรอบปีบัญชี 2553 เป็น 33 พันล้านเยนในรอบปีบัญชี 2556 ในรอบปีบัญชี 2557 สินทรัพย์รวมยังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 3.2 ล้านล้านเยน หรือเติบโต 9.3% จากรอบปีบัญชี 2556 ในขณะที่กำไรสุทธิค่อนข้างคงที่อยู่ที่ระดับ 34 พันล้านเยน หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 3.3% จากรอบปีบัญชีก่อนหน้า ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 ยอดสินทรัพย์รวมของ TC-Lease คงที่อยู่ที่ระดับ 3.2 ล้านล้านเยน ขณะที่กำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือนเท่ากับ 22 พันล้านเยน เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนราว 34.7%

TC-Lease มีการก่อหนี้ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด ในขณะเดียวกันก็ยังมีความไม่สอดคล้องกันในอายุของสินทรัพย์และหนี้สินอยู่จำนวนหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม TC-Lease ได้ลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยการจัดการสินทรัพย์และหนี้สินอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและธนาคารแม่ คือ Mizuho Bank

TC-Lease ได้เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจลีสซิ่ง รวมทั้งยังส่งเสริมธุรกิจการให้บริการทางการเงินและขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศด้วย บริษัทได้ขยายธุรกิจลีสซิ่งรถยนต์อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ในรอบปีบัญชี 2556 สินทรัพย์ดำเนินงานของบริษัทลูกในต่างประเทศของ TC-Lease มีจำนวน 170 พันล้านเยน ซึ่งคิดเป็น 6.4% ของสินทรัพย์ดำเนินงานรวมของ TC-Lease ในขณะที่ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 สินทรัพย์ดำเนินงานของบริษัทลูกในต่างประเทศของ TC-Lease ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 275 พันล้านเยน หรือคิดเป็น 9.3% ของสินทรัพย์ดำเนินงานรวมของบริษัท

จากแผนธุรกิจในปัจจุบัน TC-Lease ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยผ่าน TTL ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2536 โดยทั้ง TC-Lease และ TTL ต่างก็เล็งเห็นแนวโน้มที่ดีของธุรกิจเช่าซื้อและเช่าการเงินเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศไทย ซึ่ง TTL มีประวัติที่ยาวนานในฐานะเป็นผู้ให้บริการเช่าการเงินเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศไทย นอกจากนี้ TTL ยังมีความร่วมมือที่ยาวนานกับ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO) โดยปัจจุบัน TTL เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง TISCO และ TC-Lease ซึ่งถือหุ้นฝ่ายละ 49% ใน TTL ในขณะที่อีก 2% ถือโดย Sompo Japan Nipponkoa Brokers (Thailand) Co., Ltd. (SJNB)

TTL ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าการเงินเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทั้งนี้ สินเชื่อของ TTL เติบโตขึ้นมากถึง 30.23% เป็น 8,244 ล้านบาทในปี 2557 จาก 6,330 ล้านบาทในปี 2556 TC-Lease และ TISCO ได้แสดงให้เห็นถึงพันธะสัญญาที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนทั้งทางด้านธุรกิจและการเงินแก่ TTL ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาร่วมทุน TC-Lease และ TISCO ได้ร่วมกันให้การสนับสนุนความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่ TTL การให้การค้ำประกันหนี้ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้ของบริษัทก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการให้การสนับสนุนทางด้านการเงินที่บริษัทได้รับในฐานะบริษัทลูกของทั้ง TC-Lease และ TISCO ด้วย การสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากบริษัทแม่คาดว่าจะมีอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจในต่างประเทศของ TC-Lease โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย และการสนับสนุนดังกล่าวยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ TISCO ในการให้บริการแก่ฐานลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทด้วยเช่นกัน

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด (TTL)
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
TTL179A: หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 650 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2560 AA+
TTL183A: หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2561 AA+
หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2562 AA+
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ