ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท “บ. พลังงานบริสุทธิ์” ที่ระดับ “A-/Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 11:15 น. —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งก็คงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วนของบริษัทที่ระดับ “A” และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทที่ระดับ “AA” เช่นเดิม ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัทได้รับการค้ำประกันโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับสากล (International Scale) ที่ระดับ “BBB+” จาก S&P Global Ratings
นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ “A-” ด้วย ทั้งนี้ อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ลดลง 1 ขั้นจากอันดับเครดิตองค์กรสะท้อนถึงโครงสร้างที่ด้อยกว่าจากการที่บริษัทมีฐานะเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ทำหน้าที่ลงทุน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้นี้ไปใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมของบริษัทเป็นส่วนใหญ่
อันดับเครดิตของบริษัทสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่มั่นคงแน่นอนจากพอร์ตการลงทุนในโรงไฟฟ้าต่าง ๆ รวมถึงผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอของโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทมีอยู่ และสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นหลังจากโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัทเดินเครื่องเต็มกำลังแล้ว อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตก็มีข้อจำกัดจากการลงทุนจำนวนมากในโครงการผลิตแบตเตอรี่ซึ่งมีความเสี่ยงในการพัฒนาที่สูง
ทริสเรทติ้งมองว่าสถานะทางธุรกิจของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมหาดกังหันที่น่าพึงพอใจและความเสี่ยงในการก่อสร้างของโครงการหนุมานที่สิ้นสุดลง นอกจากนี้ ฐานกระแสเงินสดของบริษัทก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญในระยะใกล้นี้อันเนื่องมาจากกระแสเงินที่เพิ่มขึ้นจากโครงการหนุมาน ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่ากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายจากพอร์ตการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทนั้นจะเติบโตอยู่ที่ระดับประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปีหลังจากปี 2563 เป็นต้นไป
เมื่อพิจารณาจากสถานะทางการเงินของบริษัทแล้ว สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนของบริษัทคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากแผนการลงทุนในโรงงานผลิตแบตเตอร์รี่ระยะแรกซึ่งมีกำลังการผลิตที่ 1 กิกะวัตต์-ชั่วโมงและโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแบตเตอร์รี่ด้วย อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งเชื่อว่ากระแสเงินที่กำลังเติบโตของบริษัทน่าจะสามารถสนับสนุนการลงทุนและจะช่วยรักษาสถานะทางการเงินของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ดีเอาไว้ได้ ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทคาดว่าจะอยู่ในช่วง 3.5-4.0 เท่าในระหว่างปี 2563 และปี 2564
แนวโน้มอันดับเครดิต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และพลังลมของบริษัทจะสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอตามที่วางแผนไว้ ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งเห็นว่าบริษัทจะตัดสินใจลงทุนในโครงการผลิตแบตเตอรี่อย่างระมัดระวัง
ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง
แนวโน้มการปรับเพิ่มอันดับเครดิตมีค่อนข้างจำกัดในระยะกลางเนื่องจากแรงกดดันจากการลงทุนขนาดใหญ่ในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม โอกาสในการปรับเพิ่มอันดับเครดิตก็อาจเกิดขึ้นได้หากบริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญในขณะที่ยังสามารถรักษาสถานะทางการเงินที่ดีเอาไว้ได้ ในทางกลับกัน ทริสเรทติ้งก็อาจปรับลดอันดับเครดิตลงได้หากสถานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอกว่าที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้อย่างมาก ซึ่งอาจเกิดจากการลงทุนที่ใช้เงินกู้อย่างเกินตัวหรือการขาดทุนอย่างมากอันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ
ส่วนอันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตของหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทนั้นสะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของผู้ค้ำประกันคือธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งได้รับอันดับเครดิตในระดับสากล (International Scale) ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” จาก S&P Global Ratings ในขณะที่อันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตของหุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วนนั้นสะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของทั้งผู้ค้ำประกันคือธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทเอง โดยทั้งอันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหรือปรับลดลงได้ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพเครดิตของผู้ค้ำประกันหรือของบริษัทเอง
เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 31 ตุลาคม 2550
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)
อันดับเครดิตองค์กร: A
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
EA197A: หุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 A
EA207A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AA
EA217A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AA
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 10 ปี A-
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ