ทริสเรทติ้งประกาศเครดิตพินิจ “Negative” อันดับเครดิตองค์กร “กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี”

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday March 27, 2020 21:24 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งประกาศ “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” สำหรับอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตตราสารหนี้ของ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทรัสต์ฯ) ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 (COVID-19) จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินงานของทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้กองทรัสต์

ธุรกิจโรงแรมกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากอัตราการเข้าพักที่ลดต่ำลงเป็นอย่างมาก จากมาตรการจำกัดการเดินทางและกิจกรรมต่าง ๆ ในหลายภูมิภาคของโลก และคาดว่าสถานการณ์จะยังคงดำรงไปในอีกหลายเดือนข้างหน้า อันเป็นผลจากความพยายามในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทำให้คาดว่ารายได้ของทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้กองทรัสต์จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานที่หยุดชะงักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและต่อไปในระยะหลายเดือนข้างหน้า ทั้งนี้ ตามสัญญาระหว่างบริษัท กับบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ระบุให้บริษัทดุสิตธานีต้องชำระค่าเช่าคงที่สำหรับโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เป็นเงินรวม 205 ล้านบาทต่อปี และชำระค่าเช่าคงที่สำหรับโรงแรม ดุสิตธานี มัลดีฟส์ ไม่ต่ำกว่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี โดยในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยตามเงื่อนไขสัญญา บริษัทดุสิตธานีอาจขอเลื่อนการชำระค่าเช่าออกไปได้ ซึ่งจะทำให้รายได้หลักของกองทรัสต์หยุดชะงัก

ณ สิ้นธันวาคม ปี 2562 บริษัทมีเงินสดในมือรวม 55 ล้านบาท และมีวงเงินกู้จากธนาคารที่ยังไม่ได้เบิกใช้รวมประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์และภาระดอกเบี้ยจ่ายในอีกหลายเดือนข้างหน้า

ทริสเรทติ้งอาจปรับอันดับเครดิต/แนวโน้มอันดับเครดิตลงหากสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นไปในทิศทางที่ทำให้เราเชื่อว่าการเริ่มฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโรงแรมจะไม่สามารถเริ่มเกิดขึ้นได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งอาจปรับลดอันดับเครดิตของบริษัทหากสภาพคล่องของบริษัทลดลงมากกว่าที่คาด และหากคุณภาพเครดิตของบริษัทดุสิตธานีแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญก็อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพเครดิตของกองทรัสต์ฯ ด้วย

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

- กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, 12 ตุลาคม 2559

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB

แนวโน้มเครดิตพินิจ: Negative

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ