ทริสเรทติ้งประกาศเครดิตพินิจ “Positive” อันดับเครดิตองค์กร “บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย”

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 24, 2020 21:49 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งประกาศ “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Positive” หรือ “บวก” สำหรับอันดับเครดิตองค์กรและพันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ “AA-”

การประกาศอันดับเครดิตในครั้งนี้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 โดยพระราชบัญญัตินี้มีผลตามกฎหมายให้ บตท. โอนทรัพย์สินและหนี้สินของ บตท. ไปให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ส่งผลทำให้ ธอส. จะทำหน้าที่และมีบทบาทแทน บตท. ต่อไปนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ทั้งนี้ “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Positive” หรือ “บวก” นั้นสะท้อนความเป็นไปได้ในการปรับเพิ่มอันดับเครดิตดังกล่าวเนื่องจาก ธอส. เข้ามาสวมสิทธิ์แทน บตท. ดังนั้น อันดับเครดิตจะสะท้อนสถานะเครดิตของ ธอส. แทน บตท.

ทริสเรทติ้งคาดว่าจะสามารถทบทวน “เครดิตพินิจ” ดังกล่าวได้เมื่อทริสเรทติ้งทำการประเมินสถานะเครดิตของ ธอส. เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ, 30 กรกฎาคม 2563

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2563

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMC)

อันดับเครดิตองค์กร: AA-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

SMCT20NA: พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AA-

SMCT216A: พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,250 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AA-

SMCT21OA: พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AA-

SMCT236A: พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 750 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AA-

SMCT238A: พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AA-

SMCT23OA: พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AA-

แนวโน้มเครดิตพินิจ: Positive


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ