ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 8 พันล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมวงเงินไม่เกิน 2 พันล้านบาท “บ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล” ที่ “A” แทนที่หุ้นกู้เดิมวงเงินไม่เกิน

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday June 11, 2021 11:47 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ?A? รวมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน (MINT18PA) ของบริษัทที่ระดับ ?BBB+? ในขณะเดียวกันยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 8 พันล้านบาทและหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) ในวงเงินไม่เกิน 2 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ ?A? ด้วย ทั้งนี้ อันดับเครดิตของหุ้นกู้ชุดใหม่ใช้แทนอันดับเครดิตหุ้นกู้เดิมที่ได้รับการจัดอันดับเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากบริษัทแจ้งความประสงค์เพิ่มวงเงินรวมของหุ้นกู้จากเดิม 6 พันล้านบาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่เข้มแข็งของบริษัทจากการมีแบรนด์สินค้าที่แข็งแกร่งและทำเลที่ตั้งของธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารที่ครอบคลุม ทริสเรทติ้งคาดว่าสถานะเครดิตของบริษัทยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันไปอีกในระยะ 12-24 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ดี ทริสเรทติ้งคาดว่าจะเห็นผลการดำเนินงานของบริษัทค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปตั้งแต่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 เป็นต้นไป จากการที่หลาย ๆ ประเทศในยุโรปกำลังดำเนินการฉีดวัคซีน ทริสเรทติ้งยังมีมุมมองว่าความพยายามในการลดต้นทุนดำเนินงาน การบริหารจัดการสภาพคล่องและสถานะทางการเงิน ตลอดจนการขยายเวลายกเว้นการทดสอบข้อกำหนดทางการเงินออกไปจะช่วยให้บริษัทสามารถมีเวลาและมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการในช่วงเวลาที่ธุรกิจค่อย ๆ ฟื้นตัวในช่วงหลายไตรมาสข้างหน้าได้

ผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสแรกของปี 2564 ยังคงได้รับผลกระทบอย่างมากจากโรคโควิด 19 บริษัทมีรายได้ 1.25 หมื่นล้านบาท และมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ระดับ 211 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 2.35 แสนล้านบาท

สมมติฐานของทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้รวมของบริษัทในปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 7.8 หมื่นล้านบาทในปี 2564 และประมาณ 1.06 แสนล้านบาทในปี 2565 และคาดว่าจะกลับไปอยู่ในระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปี 2566 ที่ระดับ 1.23 แสนล้านบาท ในขณะที่คาดว่ากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทจะอยที่ระดับ 1.1-1.2 หมื่นล้านบาทในปี 2564 ที่ระดับ 2.8 หมื่นล้านบาทในปี 2565 และ 3.3 หมื่นล้านบาทในปี ในปี 2566 สมมติฐานของทริสเรทติ้งยังคาดว่าอัตราส่วนหนี้ทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทจะสูงใกล้ระดับ 20 เท่าในปี 2564 ก่อนจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 7-8 เท่าในปี 2565 และต่ำกว่า 7 เท่าในปี 2566 ทริสเรทติ้งคาดหวังให้บริษัทสำรองเงินสดและรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอที่จะรับมือกับภาวะความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อยู่ในระดับสูงกว่าที่ธุรกิจจะเริ่มฟื้นตัวได้อย่างมั่นคง

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Negative? หรือ ?ลบ? สะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งว่าสถานะเครดิตของบริษัทยังคงต้องเผชิญกับแรงกดดันเนื่องจากการฟื้นตัวของธุรกิจยังมีความเปราะบางจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ที่ดำเนินอยู่ และความไม่แน่นอนต่อการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางทั่วโลกซึ่งขึ้นอยู่กับการกระจายวัคซีนและประสิทธิภาพของวัคซีนเป็นอย่างมาก

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับลดลงหากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีความยืดเยื้อ ส่งผลให้การฟื้นตัวของธุรกิจและการลดระดับภาระหนี้สินทางการเงินของบริษัทล่าช้าออกไป การลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากสถานะสภาพคล่องของบริษัทอ่อนแอลงอย่างมีสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทอาจปรับมาเป็น ?Stable? หรือ ?คงที่? ได้ หากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้สภาวะสังคมและเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติ และบริษัทแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและสถานะเครดิตที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Securities), 12 กันยายน 2561

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)

อันดับเครดิตองค์กร: A

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

MINT21OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 300.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 A

MINT223A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,079.70 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A

MINT223B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,620.30 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A

MINT228A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,700.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A

MINT243A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,635.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A

MINT243B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,165.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A

MINT249A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A

MINT255A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 A

MINT283A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571 A

MINT293A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,815.40 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 A

MINT293B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,684.60 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 A

MINT313A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,200.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574 A

MINT313B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,570.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574 A

MINT313C: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,430.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574 A

MINT329A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2575 A

MINT343A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,070.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2577 A

MINT343B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,430.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2577 A

MINT18PA: หุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน 15,000.00 ล้านบาท BBB+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท

และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 4 ปี A

แนวโน้มอันดับเครดิต: Negative

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ