ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน “บ. ดั๊บเบิ้ล เอ” ที่ “BBB” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 25, 2022 16:18 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ?BBB? ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะของบริษัทที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนของไทย ตลอดจนความแข็งแกร่งของตราสัญลักษณ์ ?ดั๊บเบิ้ล เอ? (Double A) และการดำเนินงานแบบครบวงจรของบริษัท อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากลักษณะที่เป็นวงจรขึ้นและลงของอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ รวมถึงอุปสงค์ของกระดาษพิมพ์เขียนที่ชะลอตัวในระยะยาว ในขณะเดียวกัน อันดับเครดิตยังพิจารณาถึงกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายธุรกิจไปสู่กระดาษบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีส่วนผสมหลักจากพืชอีกด้วย

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

การดำเนินงานแบบครบวงจรช่วยสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน

อันดับเครดิตสะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนของไทยที่มีการดำเนินธุรกิจที่ครบวงจรตั้งแต่การผลิตเยื่อกระดาษไปจนถึงการผลิตกระดาษ โดยการดำเนินธุรกิจที่ครบวงจรดังกล่าวทำให้เกิดการผสานพลัง (Synergy) และช่วยควบคุมต้นทุน ทั้งนี้ การที่เยื่อกระดาษซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษมีลักษณะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์จึงทำให้ราคาเยื่อกระดาษมีความผันผวน ดังนั้น ผู้ผลิตกระดาษที่มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษเป็นของตนเองจึงมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนและมีอัตรากำไรที่ผันผวนน้อยกว่า

สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครนในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดการขาดแคลนอุปทานไม้และเยื่อกระดาษโดยเฉพาะในทวีปยุโรปซึ่งส่งผลให้ราคาเยื่อกระดาษทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อประกอบกับการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน โรงงานผลิตเยื่อกระดาษและโรงงานผลิตกระดาษจำนวนหนึ่งจึงจำเป็นต้องลดหรือหยุดการผลิตชั่วคราว การที่บริษัทมีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษเป็นของตนเองซึ่งดำเนินงานร่วมกันกับโรงงานผลิตกระดาษในจังหวัดปราจีนบุรีทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนอุปทานดังกล่าวน้อยกว่า ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ยอดส่งออกกระดาษของบริษัทเพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมาอยู่ที่ 216,952 ตัน

การขยายสายผลิตภัณฑ์

จากกลยุทธ์ในการสร้างอุตสาหกรรมอนาคต บริษัทได้พัฒนาสินค้าใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากสินค้าดั้งเดิม โดยบริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ด้วยการเปิดตัวสินค้าใหม่ ได้แก่ กระดาษคราฟท์และเยื่อกระดาษที่ทำจากกระดาษใช้แล้วซึ่งผลิตที่โรงงานของบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ เช่น เยื่อเคมีละลายได้ซึ่งใช้สำหรับเครื่องนุ่งห่ม เพื่อมุ่งหวังจะขยายไปในตลาดใหม่ ๆ โดยการพัฒนาสินค้าใหม่ดังกล่าวน่าจะใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 600-700 ล้านบาท

การขยายสายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์กระดาษพิมพ์เขียนที่ค่อย ๆ ปรับตัวลดลงในระยะยาวจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไปนิยมใช้สื่อดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นยังอยู่ในระยะที่เริ่มพัฒนาและผลิตได้ไม่นาน ทริสเรทติ้งจึงคาดว่าผลิตภัณฑ์ใหม่จะสร้างรายได้ในสัดส่วนน้อยกว่า 10% ของรายได้รวมของบริษัทในระยะ 3 ปีข้างหน้า โดยทริสเรทติ้งเชื่อว่ารายได้ของบริษัทจะยังถูกขับเคลื่อนจากสินค้าหลักของบริษัทเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดาษรีมเล็ก ซึ่งตราสัญลักษณ์ ?ดั๊บเบิ้ล เอ? (Double A) ที่แข็งแกร่งจะช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบในการกำหนดราคาขายและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทได้

รายได้อยู่ในช่วงเติบโต

ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้จากการดำเนินงานรวมของบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 2.2-2.5 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2565-2567 จาก 1.94 หมื่นล้านบาทในปี 2564 โดยบริษัทน่าจะได้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์เยื่อกระดาษและกระดาษหลังจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ประกอบกับการตึงตัวของอุปทานเยื่อกระดาษและกระดาษท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน นอกจากนี้ แผนของบริษัทในการปรับราคาขายขึ้นก็จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทอีกด้วย

ปัญหาด้านการผลิตน่าจะกระทบผลการดำเนินงานในปี 2565

ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะมีผลกำไรค่อนข้างต่ำในปีนี้จากปัญหาด้านไฟฟ้า โดยการหยุดจ่ายไฟฟ้านอกแผนของโรงไฟฟ้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2565 ส่งผลกระทบต่อการผลิตเยื่อกระดาษของบริษัทซึ่งทำให้บริษัทต้องซื้อเยื่อกระดาษจากภายนอกสำหรับใช้ในการผลิตกระดาษของบริษัท ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นน่าจะทำให้กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 3 พันล้านบาทในปี 2565 จาก 4 พันล้านบาทในปี 2564 ขณะที่อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้ (EBITDA Margin) ของบริษัทน่าจะลดลงมาอยู่ในระดับต่ำที่ประมาณ 13% ในปี 2565 จาก 20.6% ในปี 2564

ความสามารถในการทำกำไรจะปรับตัวดีขึ้นในปีหน้า

ทริสเรทติ้งคาดว่าความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจะค่อย ๆ ฟื้นตัวหลังการดำเนินงานของบริษัทกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเดือนพฤษภาคม 2565 โดย EBITDA ต่อปีน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 พันล้านบาทขณะที่อัตราส่วน EBITDA Margin น่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 14% ในช่วงปี 2566-2567 ทั้งนี้ แม้ผลประกอบการจะดีขึ้น แต่อัตราส่วน EBITDA Margin ของบริษัทนั้นอาจยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำกว่าในอดีตจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น แผนของบริษัทที่จะปรับเพิ่มราคาขายรวมถึงการขายสินค้าพรีเมี่ยมภายใต้ตราสัญลักษณ์ ?ดั๊บเบิ้ล เอ? ในสัดส่วนที่สูงขึ้นน่าจะช่วยลดผลกระทบด้านลบต่ออัตรากำไรของบริษัทได้

ระดับการก่อหนี้ยังควบคุมได้

ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในเร็ว ๆ นี้ โดยเงินลงทุนและภาระหนี้ที่บริษัทจะต้องชำระน่าจะอยู่ในช่วง 2-2.5 พันล้านบาทต่อปีในระยะ 3 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หยุดจ่ายไฟฟ้านอกแผนของโรงไฟฟ้าที่กล่าวมาข้างต้นอาจทำให้เงินทุนจากการดำเนินงานลดต่ำลงซึ่งจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA เพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับ 4 เท่าในปี 2565 ทั้งนี้ ภายใต้การคาดการณ์การฟื้นตัวของกำไร ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA น่าจะปรับตัวดีขึ้นเป็นประมาณ 3 เท่าในช่วงปี 2566-2567 ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 60% ในช่วงประมาณการ

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 หนี้สินรวมของบริษัทมีจำนวนประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นหนี้ที่มีหลักประกันซึ่งถือเป็นหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อน (Priority Debt) จำนวน 1.1 พันล้านบาท ทำให้อัตราส่วนหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนต่อหนี้สินรวมอยู่ที่ระดับประมาณ 8% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ของทริสเรทติ้งที่ 50% ทริสเรทติ้งจึงพิจารณาว่าเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันไม่ได้มีความเสียเปรียบอย่างมีนัยสำคัญ

จัดการกับสภาพคล่องได้เป็นอย่างดี

ทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษัทจะยังสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้อย่างเพียงพอ โดยในช่วง 12 เดือนข้างหน้าบริษัทมีหนี้ที่จะครบกำหนดชำระจำนวนทั้งสิ้น 2.4 พันล้านบาทโดยเป็นเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 1.3 พันล้านบาท เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินและสัญญาเช่าจำนวน 123 ล้านบาท และหุ้นกู้อีกจำนวน 995 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดรวมกันอยู่ที่จำนวน 560 ล้านบาท รวมทั้งยังมีวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้มูลค่า 2.4 พันล้านบาทด้วย ซึ่งสินทรัพย์สภาพคล่องเหล่านี้น่าจะเพียงพอในการรองรับภาระหนี้ที่กำลังจะครบกำหนดได้ทั้งจำนวน บริษัทวางแผนจะชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดดังกล่าวด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

หุ้นกู้ของบริษัทมีข้อกำหนดที่สำคัญในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินในส่วนของอัตราส่วนเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนทุนที่ระดับไม่เกิน 2 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อยู่ที่ระดับ 1.9 เท่า ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลา 12-18 เดือนข้างหน้า

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

? รายได้จากการดำเนินงานรวมของบริษัทจะอยู่ในช่วง 2.2-2.5 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2565-2567

? อัตราส่วน EBITDA Margin จะอยู่ที่ระดับ 13%-14%

? เงินลงทุนรวมจะอยู่ในช่วง 300-800 ล้านบาทต่อปี

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจผลิตกระดาษพิมพ์เขียนเอาไว้ได้ ในขณะที่ความสามารถในการทำกำไรและการสร้างกระแสเงินสดของบริษัทจะฟื้นตัวในช่วงปี 2566-2567

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

โอกาสในการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของบริษัทในระยะใกล้มีค่อนข้างจำกัด ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงได้หากผลการดำเนินงานและ/หรือสถานะทางการเงินของบริษัทถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) (DA)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

DA235A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 BBB

DA24OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,623 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 BBB

DA252A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 BBB

DA261A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,399 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 BBB

DA268A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 BBB

DA278A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,645 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 BBB

DA292A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,355 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 BBB

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ