ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองค์กร “บ. อาร์ เอส” เป็น “BBB” จาก “BBB+” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday October 4, 2022 11:25 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ ?BBB? จาก?BBB+? โดยยังคงแนวโน้มอันดับเครดิตที่ ?Stable? หรือ ?คงที่? โดยการลดอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่อ่อนแอกว่าที่คาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจพาณิชย์ และภาระหนี้ที่สูงขึ้นจากการควบรวมกิจการ แม้ว่าบริษัทมีแผนในการลดภาระหนี้ลง แต่ทริสเรทติ้งก็คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินของบริษัทจะยังคงอยู่สูงเกินกว่าระดับที่เหมาะสมสำหรับอันดับเครดิต ?BBB+? เมื่อพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอที่จะเพิ่มความท้าทายต่อการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในธุรกิจสื่อและบันเทิงของบริษัทซึ่งสนับสนุนโมเดล ?Entertainmerce? และฐานะทางการตลาดให้แก่ธุรกิจพาณิชย์ของบริษัทได้

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

ผลการดำเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อ่อนแอ

บริษัทรายงานผลประกอบการของธุรกิจพาณิชย์อ่อนแอกว่าที่คาด โดยมียอดขายลดลงต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รายได้ธุรกิจพาณิชย์ของบริษัทลดลง 5% ในปี 2564 และ 33% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 2.26 พันล้านและ 826 ล้านบาทตามลำดับ ผลการดำเนินงานที่อ่อนแอจากสภาวะการบริโภคและใช้จ่ายที่ลดลงอันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจโฮม ช้อปปิ้ง (Home Shopping) นอกจากนี้ สินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง ซึ่งได้แก่ แบรนด์ well u และ Vitanature+ (ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม) แบรนด์ CAMU C (เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล ดริ๊งก์) และแบรนด์ Lifemate (อาหารสัตว์เลี้ยง) ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น

ในอนาคต ทริสเรทติ้งมองว่าธุรกิจพาณิชย์ของบริษัทยังต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องทั้งด้านผลการดำเนินงานและการเติบโต ภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอและเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นจะสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยจะส่งผลต่อความต้องการสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าจำเป็น บริษัทมีแผนจะนำสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจอ่อนแอ ทั้งการปรับขนาดของสินค้า การปรับสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ well u และ Vitanature+ เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล ดริ๊งก์ ที่มีส่วนผสมของกัญชงสำหรับแบรนด์ CAMU C และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์แบบเปียกสำหรับแบรนด์ Lifemate ทริสเรทติ้งมองว่าบริษัทยังต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างแบรนด์ สร้างสถานะทางการตลาด ตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้แบรนด์และสินค้าของบริษัทเติบโตได้ในระยะยาว

สมมติฐานพื้นฐานของทริสเรทติ้งประมาณการว่ารายได้จากธุรกิจพาณิชย์ของบริษัทจะอยู่ที่ 2.1 พันล้านบาทในปี 2565 และจะอยู่ที่ 2.4-2.7 พันล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2566-2567 โดยที่การคาดการณ์รายได้ดังกล่าวได้รวมรายได้จาก ULife ซึ่งเป็นธุรกิจขายตรงที่บริษัทซื้อกิจการมาในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัทมีแผนจะทำให้ธุรกิจของ ULife เป็นธุรกิจขายตรงรูปแบบใหม่ภายใต้บริบทของกลยุทธ์ ?Entertainmerce? ของบริษัท ซึ่งถ้าประสบความสำเร็จก็จะช่วยสนับสนุนให้รายได้ของธุรกิจพาณิชย์เติบโต

การจัดคอนเสิร์ตและอีเวนท์จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจบันเทิงของบริษัท

ทริสเรทติ้งประมาณการว่ารายได้จากธุรกิจสื่อของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 1.3 พันล้านบาทในปี 2564 ไปอยู่ที่ 1.8-2 พันล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2565-2567 โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนท์ต่าง ๆ ที่จะสร้างรายได้ทั้งจากการขายบัตรและรายได้จากการสนับสนุนของสปอนเซอร์หลังจากที่สถานการณ์ของโรคโควิด 19 คลี่คลายลง ในขณะที่รายได้จากธุรกิจสื่อจะเติบโตได้เล็กน้อย แม้ว่าบริษัทจะสามารถผลิตและออกอากาศรายการใหม่ ๆ ได้มากกว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคสื่ออย่างต่อเนื่องจะเป็นตัวจำกัดการเติบโตของรายได้โฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจสื่อดั้งเดิมอย่างทีวีและวิทยุ อย่างไรก็ดี การที่บริษัทผลิตรายการใหม่ ๆ ออกมาก็จะสนับสนุนให้บริษัทมีรายได้จากการขายลิขสิทธิ์รายการได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีความพยายามในการหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจสื่อทั้งในด้านสื่อออนไลน์ การตลาดแบบดิจิตอล และ ป็อปคอยน์ (Popcoin) ที่เป็นเครื่องมือทำการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งหากประสบความสำเร็จก็จะช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตของรายได้และยังส่งเสริมกลยุทธ์ ?Entertainmerce? ของบริษัทได้อีกด้วย

สถานะทางการเงินอ่อนแอลง

สถานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอกว่าที่คาด ทั้งจากผลการดำเนินงานที่อ่อนแอและภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุน ภาระหนี้ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 2.5 พันล้านบาทในปี 2564 เป็น 4 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 ในขณะที่กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทลดลงมาอยู่ที่ 243 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 จาก 391 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 1.2 เท่าในปี 2563 ไปอยู่ที่ 6 เท่าในปี 2564 และ 15.3 เท่า (ปรับให้เป็นตัวเลขเต็มปีโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565

ภายใต้สมมติฐานพื้นฐานของทริสเรทติ้งประมาณการว่ารายได้รวมของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 3.9 พันล้านบาทในปี 2565 และเพิ่มขึ้นเป็น 4.3-4.7 พันล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2566-2567 และคาดว่าบริษัทจะมีอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) อยู่ที่ 15%-17% ในปี 2565 และเพิ่มสูงขึ้นไปที่ระดับ 19%-21% ในช่วงปี 2566-2567 โดยความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นพิจารณาจากกลยุทธ์ของบริษัทที่จะเปลี่ยนจากการขายสินค้าของคู่ค้าไปเป็นสินค้าของตนเองมากขึ้นในธุรกิจพาณิชย์รวมถึงความพยายามในการควบคุมต้นทุน ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่าบริษัทจะมี EBITDA อยู่ที่ประมาณ 650 ล้านบาทในปี 2565 และประมาณ 0.8-1 พันล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2566-2567 ทริสเรทติ้งยังประมาณการว่าบริษัทจะมีการลงทุนในสินทรัพย์จะอยู่ที่ประมาณ 100-200 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2565-2567 และมีการควบรวมและซื้อกิจการเพิ่มเติมมูลค่ารวมประมาณ 500-700 ล้านบาทในปี 2566 ด้วย

ทริสเรทติ้งได้รวมการพิจารณาแผนการลดภาระหนี้ของบริษัทที่รวมถึงการขายหุ้นบางส่วนของ บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (CHASE) เมื่อ CHASE นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกซึ่งตั้งเป้าไว้ในเดือนธันวาคม 2565 ตามสมมติฐานของทริสเรทติ้ง อย่างไรก็ดี ด้วยผลการดำเนินงานที่อ่อนลงยาวนานและระดับหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นไป บริษัทจะใช้เวลานานกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ในการลดระดับภาระหนี้ลง ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ของบริษัทจะทยอยลดลงในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า และจะลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 3 เท่าได้ในปี 2568

ณ เดือนมิถุนายน 2565 บริษัทมีหนี้ที่มีสิทธิได้รับการชำระคืนก่อนจำนวน 2.1 พันล้านบาทจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดจำนวน 3.6 พันล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราส่วนหนี้ที่มีสิทธิได้รับการชำระคืนก่อนเทียบกับหนี้สินรวมประมาณ 59% ซึ่งสูงกว่าระดับเพดานที่ 50% ทำให้ทริสเรทติ้งมองว่าเจ้าหนี้ของบริษัทที่ไม่มีหลักประกันจะมีความเสียเปรียบเจ้าหนี้ที่มีสิทธิสูงกว่า

ตามข้อกำหนดทางการเงินของเงินกู้ที่ระบุให้บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้ต่ำกว่า 2.5 เท่านั้น ณ เดือนมิถุนายน 2565 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 1.93 เท่าซึ่งทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทน่าจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินดังกล่าวได้ตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ

สภาพคล่องสามารถบริหารจัดการได้

ทริสเรทติ้งประเมินว่าบริษัทจะสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้ในระยะ 12 เดือนข้างหน้า โดยแหล่งเงินทุนหลักจะมาจากเงินสดในมือที่บริษัทมีอยู่ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 174 ล้านบาทและเงินทุนจากการดำเนินงานอีกประมาณ 400-450 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดชำระจำนวน 223 ล้านบาทและมีแผนการลงทุนอีกประมาณ 100-200 ล้านบาท บริษัทยังมีหนี้สินระยะสั้นอีกจำนวน 1.7 พันล้านบาทที่คาดว่าจะต่ออายุวงเงินได้อย่างต่อเนื่อง

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

? รายได้รวมของบริษัทจะอยู่ที่ 3.9 พันล้านบาทในปี 2565 และ 4.3-4.7 พันล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2566-2567

? EBITDA Margin คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 15%-17% ในปี 2565 และที่ระดับ 19%-21% ในช่วงปี 2566-2567

? เงินลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 100-200 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2565-2567

? มีการควบรวมและซื้อกิจการเพิ่มเติมมูลค่ารวมประมาณ 500-700 ล้านบาทในปี 2566

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะสามารถรักษาสถานะทางธุรกิจและประสบความสำเร็จจากกลยุทธ์ Entertainmerce ต่อไปรวมทั้งมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดหวังว่าบริษัทจะยังคงรักษาวินัยทางการเงินโดยไม่เพิ่มภาระหนี้จนสูงเกินไปในการขยายธุรกิจ

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์และลดภาระหนี้ได้ตามแผน จนส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ของบริษัทลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 2 เท่าได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงหากผลการดำเนินงานหรือสถานะทางการเงินของบริษัทถดถอยลงเกินกว่าที่ทริสเรทติ้งประมาณการไว้อย่างมีนัยสำคัญ

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน) (RS)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ