ทริสเรทติ้งเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิต “บ. พีไอ โพลีน” เป็น “Positive” จาก “Stable” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาทที่ “BBB+”

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday October 4, 2022 16:56 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งปรับเพิ่มแนวโน้มอันดับเครดิตของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็น ?Positive? หรือ ?บวก? จาก ?Stable? หรือ ?คงที่? ในขณะเดียวกันยังคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ ?BBB+? และยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาทที่ระดับ ?BBB+? ด้วย โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดปัจจุบันที่ใกล้ครบกำหนด

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Positive? หรือ ?บวก? สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัทที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจโพลิเมอร์ (Polymer) ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและอัตรากำไรที่ดีขึ้นของธุรกิจซีเมนต์ ซึ่งอัตรากำไรจากธุรกิจซีเมนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการปรับเพิ่มราคาขาย และต้นทุนที่ลดลงจากการทดแทนการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินด้วยขยะชุมชน (Municipal Solid Waste-derived Fuel) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทในตลาดปูนซีเมนต์ภายในประเทศ ตลอดจนตำแหน่งผู้นำในตลาดเม็ดพลาสติก Ethylene Vinyl Acetate (EVA) ของบริษัท การมีกระแสเงินสดที่เชื่อถือได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากความหลากหลายทางธุรกิจ และความมุ่งมั่นในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ของบริษัท

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 นั้น บริษัทมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งโดยมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ระดับ 7.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลการดำเนินงานที่ดีมากในปี 2564-2565 นั้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของกลุ่มธุรกิจพอลิเมอร์ โดยบริษัทประสบความสำเร็จในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของกลุ่มธุรกิจพอลิเมอร์ให้สามารถเพิ่มสัดส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์ EVA เกรดพิเศษ (Specialty Grade EVA) ได้ถึงประมาณ 60%-70% ของการผลิตพอลิเมอร์ทั้งหมดในช่วงปี 2564-2565 จากที่ระดับประมาณ 40% ในช่วงปี 2560-2563 โดย EVA เกรดพิเศษนั้น ประกอบด้วย EVA กาวน้ำ (EVA Emulsion) ฟิล์ม EVA ที่ใช้ในแผงโซลาร์เซลล์ EVA ที่ใช้ในสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลสื่อสาร รวมถึงกาวร้อน (Hotmelt Adhesive) ด้วย โดย EVA เกรดพิเศษนั้นมีราคาที่สูงกว่า EVA เกรดปกติและเม็ดพลาสติก Polyethylene ที่มีความหนาแน่นต่ำ (Low-density Polyethylene -- LDPE)

บริษัทรายงานผล EBITDA ที่ระดับ 7.4 พันล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 โดยสัดส่วน EBITDA จากธุรกิจพอลิเมอร์เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 44% ของ EBITDA รวมของบริษัทจากประมาณ 21% ในปี 2563 ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งมองว่าอุปสงค์ของ EVA เกรดพิเศษ นี้จะยังคงมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางของแผงโซลาร์เซลล์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงอุปสงค์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง บริษัทมีแผนการที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิต EVA เกรดพิเศษให้ได้ถึงประมาณ 90% ของการผลิตรวมภายในปี 2566 สำหรับธุรกิจซีเมนต์นั้นก็มีผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากบริษัทสามารถปรับราคาจำหน่ายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ได้ประมาณ 22% เพื่อรองรับต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น

บริษัทมีแผนการลงทุนประมาณ 1 หมื่นล้านบาทในช่วงปี 2562-2567 เพื่อปรับปรุงโรงงานและเครื่องจักรในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และปูนเม็ด รวมถึงปรับปรุงหม้อไอน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัท เพื่อให้สามารถใช้เชื้อเพลิงจากขยะมาทดแทนการใช้ถ่านหินในกระบวนการผลิต โดยการลงทุนนี้บริษัทคาดว่าจะสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตปูนซิเมนต์และปูนเม็ดได้ประมาณ 150-200 บาทต่อตัน และลดต้นทุนเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัทได้ 2.00-2.40 บาทต่อหน่วย บริษัทคาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนโดยรวมให้บริษัทได้ประมาณ 3-4 พันล้านบาทต่อปี เมื่อคำนวณจากราคาถ่านหินในปัจจุบัน นอกจากนี้ การปรับปรุงดังกล่าวจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถขายพลังงานความร้อนส่วนเกินที่เกิดจากการผลิตปูนซิเมนต์ให้กับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและขายกลับมาให้บริษัทรวมถึงจำหน่ายให้ กฟผ. ซึ่งสร้างประโยชน์ร่วมและทำให้ทั้งสองบริษัท มี EBITDA ที่เพิ่มขึ้น

ทริสเรทติ้งประมาณการว่า EBITDA ของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้นเป็นประมาณ 1.3-1.35 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2565-2567 จาก 1.26 หมื่นล้านบาทในปี 2564 ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ก็จะปรับตัวดีขึ้นเช่นกันโดยมาอยู่ที่ระดับ 4.5-4.0 เท่าในช่วงปี 2565-2567

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Positive? หรือ ?บวก? สะท้อนถึงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2566 ตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทมีผลการดำเนินงานตามที่คาดการณ์ไว้และอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 6 เท่าอย่างต่อเนื่อง

อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลง หากอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินสุทธิต่อ EBITDA ของบริษัทอยู่ในระดับสูงเกินกว่า 8 เท่าเป็นระยะเวลานาน ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกิดจากการที่บริษัทมีผลกำไรลดลงอย่างมาก และ/หรือมีการลงทุนโดยการก่อหนี้อย่างเกินตัว นอกจากนี้ การสูญเสียส่วนทุนจำนวนมากจากคดีฟ้องร้องที่ยังคงดำเนินอยู่ก็อาจส่งผลทำให้มีการปรับลดอันดับเครดิตลงได้ด้วยเช่นกัน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 7 กันยายน 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

TPIPL231A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 BBB+

TPIPL231B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,382.7 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 BBB+

TPIPL234A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,640.5 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 BBB+

TPIPL241A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 BBB+

TPIPL244A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,127 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 BBB+

TPIPL24NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,515.3 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 BBB+

TPIPL251A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,888 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 BBB+

TPIPL256A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 BBB+

TPIPL25NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,410.7 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 BBB+

TPIPL264A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 BBB+

TPIPL269A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 BBB+

TPIPL276A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,745 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 BBB+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 7 ปี BBB+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Positive

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ