ภาพข่าว: แสดงความยินดี

ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 14:47:12 น.

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง (ที่ 6 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าคนดัง อาทิ วสันต์ ไชยวรศิลป์ (โจโจ้ โดมิแนนท์), หนูสิ สิริรัตน์ เรืองศรี (มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี 2553), ยิ่งยง ยอดบัวงาม, ชายแฮ็คส์ วโรดม ศิริสุข, ณรงค์ แซ่วี (รุ่ง สุริยา), เรวดี มาลัยศรี (น้องเร อิสริยะอ่านต่อ

ภาพข่าว: แสดงความยินดี