4 ประสาน จัดการน้ำอุบลราชธานี

ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 15:46:07 น.

โดย การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชนและสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จังหวัดอุบลราชธานี แม้จะมีแหล่งน้ำทั้งที่เป็นห้วย หนอง คลอง บึง บุ่ง ทาม และแม่น้ำอยู่รายรอบพื้นที่การเกษตร แต่ก็ยังประสบปัญหา บางปีน้ำท่วม บางปีประสบภัยแล้ง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และรายได้ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้อ่านต่อ

4 ประสาน จัดการน้ำอุบลราชธานี4 ประสาน จัดการน้ำอุบลราชธานี4 ประสาน จัดการน้ำอุบลราชธานี4 ประสาน จัดการน้ำอุบลราชธานี