ภาพข่าว: จุฬาฯ เปิดนิทรรศการขั้วโลก

ThaiPR.net -- พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 17:33:01 น.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "ภารกิจพิชิตขั้วโลก" (Polar Exploration) โดยมี 2 นักวิจัยขั้วโลก รศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ และอ่านต่อ

ภาพข่าว: จุฬาฯ เปิดนิทรรศการขั้วโลก