ภาพข่าว: ธพว. ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หนุนเอสเอ็มอีรายย่อยสำเร็จทะลุ 6.4 หมื่นราย

ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 15:41:35 น.

น.ส.ธัญลักษณ์ ชัยเสนา (จุ๋ม) ผู้จัดการส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Development Bank หรือ ธพว. 310 อาคาร SME Bank Tower ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร. 02 265 4573, 081 558 5179อ่านต่อ

ภาพข่าว: ธพว. ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หนุนเอสเอ็มอีรายย่อยสำเร็จทะลุ 6.4 หมื่นราย