ปีแห่งการท่องเที่ยว ปีแห่ง 'My Life Is Journey’

ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 14:50:33 น.

จากที่หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนออกมาคาดการณ์ด้านการเติบโตการท่องเที่ยวของไทยในปี 2562 นั้น คนไทยยังถือว่ารักและชื่นชอบการท่องเที่ยวและขยันแพลนเที่ยวกันสนุกสนาน การเดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศก็มากขึ้น แต่การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในไทยก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ทิศทางท่องเที่ยวไทยในปี 2562 นั้น ดร.ยุทธศักดิ์อ่านต่อ

ปีแห่งการท่องเที่ยว ปีแห่ง 'My Life Is Journey’ปีแห่งการท่องเที่ยว ปีแห่ง 'My Life Is Journey’ปีแห่งการท่องเที่ยว ปีแห่ง 'My Life Is Journey’ปีแห่งการท่องเที่ยว ปีแห่ง 'My Life Is Journey’