ภาพข่าว: กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “Green4Good” ปี 2 เสริมสร้างความรู้ด้านพื้นฐานการออมและให้ความสำคัญต่อสุขภาพ

ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 13:11:35 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บมจ.กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิตร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมจัดกิจกรรม "Green4Good ปี2" เป็นครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพื้นฐานการออม พร้อมกับการให้ความสำคัญของสุขภาพ ณ. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ โดยครั้งนี้อ่านต่อ

ภาพข่าว: กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “Green4Good” ปี 2 เสริมสร้างความรู้ด้านพื้นฐานการออมและให้ความสำคัญต่อสุขภาพ