ภาพข่าว: กิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 2

ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 08:47:32 น.

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานงาน กิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม ผ่านช่องทางดิจิตอล (Digital Marketing 4.0) ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 12.00 น. ณ ห้อง 203 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีอ่านต่อ

ภาพข่าว: กิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 2ภาพข่าว: กิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 2ภาพข่าว: กิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 2