SYS เตรียมมอบทุนการศึกษา “Senior Project 2019” มุ่งพัฒนาการใช้โครงสร้างเหล็กในประเทศไทย

ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 12:58:29 น.

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มีนโยบายส่งเสริมการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กให้มีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้น จึงมีโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ หรือ "Senior Project 2019" เพื่อพัฒนาให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการใช้โครงสร้างเหล็กในประเทศไทยอ่านต่อ

SYS เตรียมมอบทุนการศึกษา “Senior Project 2019” มุ่งพัฒนาการใช้โครงสร้างเหล็กในประเทศไทยSYS เตรียมมอบทุนการศึกษา “Senior Project 2019” มุ่งพัฒนาการใช้โครงสร้างเหล็กในประเทศไทย