ข่าวการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ล่าสุด

เทคโนโลยี ก้าวสู่ดิจิทัลสู่การจัดการทรัพยากรมนุษย์แห่งอนาคต

23 มี.ค. –ThaiPR.net ปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และแนวโน้มที่เกิดขึ้นในสังคมอนาคตในสถานการณ์ตลาดแรงงานในไทยเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมรับมืออย่างมาก... อ่านต่อ

ทั่วไป HR DAY @NRRU #17 นัดพบแหล่งงาน เปิดโลกแนะแนวอาชีพ

เม.ย. 62 –ThaiPR.net สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ งานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา... อ่านต่อ

ทั่วไป ภาพข่าว: ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เยี่ยมชมกระดาษจากคันนา

ธ.ค. 61 –ThaiPR.net ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนิสิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว... อ่านต่อ

ทั่วไป ภาพข่าว: ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ

พ.ย. 61 –ThaiPR.net ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พร้อมคณะนักศึกษา... อ่านต่อ

ทั่วไป สรุป ผลการประกวด การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2561 วิจัยก้าวใหม่...

เม.ย. 61 –ThaiPR.net ผลการประกวดผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ดีเด่น สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ระดับปริญญาตรี ได้แก่ เรื่อง แนวทางการทำงานเป็นทีม... อ่านต่อ

ทั่วไป มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC โดย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดเสวนา "Work...

พ.ย. 60 –ThaiPR.net คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดเสวนา "Work Engagement" ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะและสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์... อ่านต่อ

ทั่วไป มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเสวนา "Work Engagement...

พ.ย. 60 –ThaiPR.net สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเสวนา "Work Engagement " ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา... อ่านต่อ

ทั่วไป SPU: ขอเชิญชวน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการตัวจริง...

ก.ค. 60 –ThaiPR.net ผู้ประกอบการยุคไทยแลนด์ 4.0 ... ไม่ยากอย่างที่คิด ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อประสบการณ์จริง ในโครงการ MANAGEMENT TALK #2... อ่านต่อ

ทั่วไป ราชภัฏโคราชเชิญร่วมงาน HR DAY@NRRU ครั้งที่ 15

เม.ย. 60 –ThaiPR.net หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ HR DAY@NRRU ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ HR... อ่านต่อ

ทั่วไป ภาพข่าว: SPU : คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ศึกษาดูงาน บริษัท...

ต.ค. 59 –ThaiPR.net อ.อรนิษฐ์ แสงทองสุข และ อ.นิตยา ศรีจันทร์อินทร์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย... อ่านต่อ

ทั่วไป ภาพข่าว: SPU : 2 นักศึกษา ม.ศรีปทุม รับทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม" ประจำปีการศึกษา...

ก.ย. 59 –ThaiPR.net สำนักงานทุนการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนายวงศธร สุขัคคานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์... อ่านต่อ

ทั่วไป SPU : หลักสูตร HRM วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมฟัง ประสบการณ์จริง...

ก.ค. 59 –ThaiPR.net หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ(HRM) ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ... อ่านต่อ

ทั่วไป หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) (ปริญญาโท) ม.ศรีปทุม บางเขน เปิดสอน ภาคเสาร์ – อาทิตย์...

พ.ค. 59 –ThaiPR.net หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต(M.M.) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 3 กลุ่มรายวิชาใหม่... อ่านต่อ

ทั่วไป ราชภัฏโคราช เตรียมพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน ใน HR DAY@NRRU ครั้งที่...

พ.ค. 59 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ HR DAY @NRRU ครั้งที่ 14... อ่านต่อ

ทั่วไป อักษร เอ็ดดูเคชั้น จัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร Excellence in English Program...

พ.ย. 58 –ThaiPR.net บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัน (มหาชน) จัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร Excellence in English Program Management... อ่านต่อ

ทั่วไป ภาพข่าว: SPU : พัฒนาบุคลิกภาพ และเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย...

ต.ค. 58 –ThaiPR.net ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการอบรม... อ่านต่อ

เทคโนโลยี เอสเอพี โดย ซัคเซสแฟ็คเตอร์ส จัดงาน “ซัคเซสคอนเน็คท์” ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกใต้...

ก.ย. 58 –ThaiPR.net ซัคเซสแฟ็คเตอร์ส ภายใต้บริษัท เอสเอพี ผู้ให้บริการการปรึกษาซอฟต์แวร์การประมวลผลจากประเทศเยอรมัน จัดงาน "ซัคเซสคอนเน็คท์ 2015" (SuccessConnect 2015)... อ่านต่อ

ทั่วไป ภาพข่าว: SPU : ผู้แทน ม.ศรีปทุม เข้าร่วมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ...

ส.ค. 58 –ThaiPR.net ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้แทน... อ่านต่อ

ทั่วไป ราชภัฏโคราช เปิดโลกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในโครงการ HR DAY @NRRU ครั้งที่...

พ.ค. 58 –ThaiPR.net โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดโครงการฝึกอบรม HR DAY @NRRU ครั้งที่ 13 ภายใต้ชื่อ... อ่านต่อ

ทั่วไป ราชภัฏโคราช เปิดโลกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HR DAY@ NRRU ครั้งที่ 13

เม.ย. 58 –ThaiPR.net โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม HR DAY@ NRRU... อ่านต่อ

ทั่วไป อาจารย์ราชภัฏโคราชสุดยอดได้รับยกย่องเป็นข้าราชการดีเด่น

เม.ย. 58 –ThaiPR.net ขอแสดงยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ตั้งประเสริฐ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน สังกัด โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์... อ่านต่อ

ทั่วไป ภาพข่าว: ปรากฎการณ์ทางสังคมกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

เม.ย. 58 –ThaiPR.net พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกนราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (คนกลาง) ร่วมเปิดงานสัมมนา... อ่านต่อ

ทั่วไป ภาพข่าว: SPU : "บรรยากาศกิจกรรม “LUNCH TALK” คณะบริหารธุรกิจ...

มี.ค. 58 –ThaiPR.net "บรรยากาศกิจกรรม “LUNCH TALK” ที่คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้... อ่านต่อ

ทั่วไป ภาพข่าว: SPU : คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการในการดำเนินการประชุมวิชาการด้านท...

ก.พ. 58 –ThaiPR.net ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ซ้ายสุด) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม... อ่านต่อ

ทั่วไป ภาพข่าว: SPU : คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เพิ่มศักยภาพ เสริมความรู้ให้กับนักศึกษา ตามโครงการ...

ธ.ค. 57 –ThaiPR.net อาจารย์ดารา พงษ์สมบูรณ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง Talent Development... อ่านต่อ


ข่าวการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อน 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 13:03 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ