ข่าวการปลูกข้าวโพด ล่าสุด

กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2562/63...

20 ธ.ค. 62 13:40 น. –ThaiPR.net นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย... อ่านต่อ

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ติดตามโครงการส่งเสริมสมาชิกปลูกข้าวโพดหลังนาปีการผลิต...

20 ธ.ค. 62 13:27 น. –ThaiPR.net นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมเสริมสหกรณ์... อ่านต่อ

สหกรณ์การเกษตรขยายผลโครงการหลวงขุนสถานบ้านแสนสุข จำกัด จังหวัดน่าน...

24 ต.ค. 62 16:52 น. –ThaiPR.net การทำเกษตรบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน แต่เดิมเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์... อ่านต่อ

สื่อสัญจรแปลงใหญ่ วังม่วง

7 ก.ย. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง... อ่านต่อ

เปิดตัวข้าวโพด2พันธุ์ใหม่

26 ส.ค. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ภาวะฝนแล้งและการกระจายตัวของฝนไม่สม่ำเสมอ เป็นปัญหาสำคัญของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย... อ่านต่อ

ภาพข่าว: อ.ส.พ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพด

5 ก.ค. 62 10:49 น. –ThaiPR.net อ.ส.พ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพด อ่านต่อ

ข้าวโพดหลังนาฉลุยเกษตรกรพอใจ 26จว.ผลผลิตแสนตันเงินสะพัด680ล.

21 พ.ค. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า กระทรวง เกษตรฯเริ่มโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา... อ่านต่อ

ไทยวันนี้: สสก. เขต 1 จ.ชัยนาท ร่วมงานวันสาธิตเก็บเกี่ยวผลผลิต โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนกา...

17 พ.ค. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท สนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ... อ่านต่อ

คอลัมน์: รายงานพิเศษ: สมาชิกสหกรณ์การเกษตรนิคมฯบางระกำปลื้ม ปลูกข้าวโพดหลังนาสร้างรายได้เพิ่ม

16 พ.ค. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชทางเลือกที่รัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา... อ่านต่อ

เปิดงาน

10 พ.ค. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า นายพิศาล พงษ์ศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 1 เปิดงานวันสาธิตการเก็บเกี่ยวผลผลิต โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดห... อ่านต่อ

รณรงค์

20 เม.ย. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า กฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีจัดงาน "วันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา"... อ่านต่อ

คอลัมน์: รายงานพิเศษ: ซีพีเอฟ เดินหน้า โครงการ "เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน" สู่ปีที่ 4...

12 เม.ย. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) หรือ BKP... อ่านต่อ

ขานรับปลูกข้าวโพดหลังนาสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ยั่งยืน

8 เม.ย. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา... อ่านต่อ

คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ร้อยเอ็ดหนุนปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

6 เม.ย. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัน เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์... อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ ยืนยันปลูกข้าวโพดหลังนา สร้างได้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

5 เม.ย. 62 14:25 น. –ThaiPR.net นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวและการตลาดข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ... อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ ชี้ความสำเร็จโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาฯ สร้างรายแก่เกษตรกรได้จริง

3 เม.ย. 62 16:31 น. –ThaiPR.net นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา... อ่านต่อ

เกษตรกรปลื้มข้าวโพดหลังนาราคาดีทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตขายผ่านสหกรณ์ป้อนโรงงานผลิตอาหารสัตว์

1 เม.ย. 62 11:44 น. –ThaiPR.net เกษตรกรพื้นที่ 37 จังหวัดที่ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขายสหกรณ์... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

20 มี.ค. 62 16:28 น. –ThaiPR.net นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงาน... อ่านต่อ

ภาพข่าว: เปิดลงพื้นที่ติดตามงานสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

11 มี.ค. 62 16:23 น. –ThaiPR.net นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา... อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่นครสวรรค์ เยี่ยมชมแปลงข้าวโพดเกษตรกรทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิต...

4 มี.ค. 62 11:08 น. –ThaiPR.net จังหวัดนครสวรรค์เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์... อ่านต่อ

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดงานวันสาธิตปลูกข้าวโพดหลังนาจัด5ฐานเรียนรู้แนะหลักวิชาการตั้งแต่ใช้เมล็ดพันธุ...

21 ก.พ. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดงาน วันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2562 ณ... อ่านต่อ

ติดตามงาน

15 ก.พ. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมนายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 และคณะ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมแปลงข้าวโพดสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเรณูณคร จำกัด

14 ก.พ. 62 11:12 น. –ThaiPR.net นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสานพลังปร... อ่านต่อ

เปิดอบรม

12 ก.พ. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤ... อ่านต่อ

สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการด้านการตลาด...

11 ก.พ. 62 16:35 น. –ThaiPR.net นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน... อ่านต่อ


ข่าวการปลูกข้าวโพด ก่อน 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 16:35 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ