ข่าวตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ล่าสุด

พาณิชย์ ออกประกาศยุบเลิกสำนักงาน ก.ส.ล. และตลาด AFET มีผล 1 พ.ย.59

เศรษฐกิจ ต.ค. 59 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดวันยุบเลิกสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าและตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน... อ่านต่อ

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินการซื้อขายล่วงหน้าแล้วเสร็จ

เศรษฐกิจ ก.ย. 59 –ข้อบังคับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เรื่อง การดำเนินการซื้อขายล่วงหน้าแล้วเสร็จ ตามที่ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ได้ประกาศหยุดดำเนินการซื้อขายล่วงหน้าในตลาดเป็นการทั่วไป ณ... อ่านต่อ

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง หมายเลขโทรศัพท์...

หุ้น-การเงิน ก.ค. 59 –ThaiPR.net ด้วย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เป็นดังนี้ จากเดิม โทรศัพท์ : 0 2263 9888 หรือ 0... อ่านต่อ

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเว้นการเรียกค่าธรรมเนียมการอบรมและทดสอบความรู้ขอ...

เศรษฐกิจ มิ.ย. 59 –ข้อบังคับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เรื่อง ยกเว้นการเรียกค่าธรรมเนียมการอบรมและทดสอบความรู้ของผู้ปฏิบัติงานใน ระบบการซื้อขายที่สมาชิกต้องชำระให้แก่ตลาด ******************************... อ่านต่อ

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเว้นการเรียกค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป...

เศรษฐกิจ มิ.ย. 59 –ข้อบังคับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เรื่อง ยกเว้นการเรียกค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ในระบบการซื้อขาย ****************************** อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7... อ่านต่อ

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสครบรอบ 12 ปี...

ทั่วไป มิ.ย. 59 –ThaiPR.net คณะผู้บริหาร และพนักงาน ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ของการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าใน... อ่านต่อ

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคางานรื้อถอนพื้นที่เช่าของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย...

ทั่วไป มิ.ย. 59 –ThaiPR.net ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ("ตสล.") มีความประสงค์จะประกวดราคางานรื้อถอนพื้นที่เช่าของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยเพื่อคืนแก่ผู้ให้เช... อ่านต่อ

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดอัตราเงินประกันสำหรับการซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่...

เศรษฐกิจ เม.ย. 59 –ข้อบังคับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เรื่อง กำหนดอัตราเงินประกันสำหรับการซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 ****************************** อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 และข้อ 4... อ่านต่อ

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดอัตราการขึ้นลงของราคาสูงสุดประจำวันของยางแผ่น...

เศรษฐกิจ เม.ย. 59 –ข้อบังคับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เรื่อง กำหนดอัตราการขึ้นลงของราคาสูงสุดประจำวันของยางแผ่นรมควันชั้น 3 ****************************** อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16... อ่านต่อ

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดราคายุติ (ฉบับที่...

เศรษฐกิจ มี.ค. 59 –ข้อบังคับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เรื่อง การกำหนดราคายุติ (ฉบับที่ 2) ****************************** โดยที่คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1... อ่านต่อ

ข้อบังคับคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ...

เศรษฐกิจ มี.ค. 59 –ข้อบังคับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรรายการใหญ่ (Negotiated Large Trade: NLT) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559... อ่านต่อ

ภาวะยาง AFET: วันนี้ไม่มีปริมาณการซื้อขาย ด้าน AFET หยุดเพิ่มเดือนส่งมอบแล้ว

เศรษฐกิจ ก.พ. 59 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ไม่มีปริมาณการซื้อขาย ขณะที่ทางตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ได้ออกประกาศแจ้งว่า AFET ได้หยุดเพิ่มเดือนส่งมอบ แล้ว... อ่านต่อ

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเดือนครบกำหนดส่งมอบของสินค้าเกษตรที่ตลาดจะจั...

เศรษฐกิจ ก.พ. 59 –ข้อบังคับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เรื่อง ประกาศเดือนครบกำหนดส่งมอบของสินค้าเกษตรที่ตลาดจะจัดให้มีการซื้อขายล่วงหน้า ****************************** ตามที่บริษัท... อ่านต่อ

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงปริมาณสินค้าเกษตรขั้นต่ำในการซื้อขาย...

เศรษฐกิจ ก.พ. 59 –ข้อบังคับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เรื่อง การเปลี่ยนแปลงปริมาณสินค้าเกษตรขั้นต่ำในการซื้อขายสินค้าเกษตรรายการใหญ่ สำหรับสินค้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 **************************... อ่านต่อ

ภาวะยาง AFET: วันนี้ไม่มีปริมาณการซื้อขาย นลท.รอความชัดเจนการรวมตลาด...

เศรษฐกิจ ม.ค. 59 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ไม่มีปริมาณซื้อขาย เนื่องจากราคาเสนอ ขาย ไม่ match กัน "วันนี้ตลาดทำการตามปกติ มีผู้เสนอซื้อ ขายเข้ามา แต่ราคาไม่ match กัน"... อ่านต่อ

TRUBB เลิกกิจการนายหน้าในตลาด AFET หลังไม่ทำกำไรเหตุวอลุ่มเบาบาง

หุ้น-การเงิน ธ.ค. 58 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (TRUBB) แจ้งว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แอโกรเวลท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย... อ่านต่อ

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายล่วงหน้า...

เศรษฐกิจ ธ.ค. 58 –ข้อบังคับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เรื่อง กำหนดส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ****************************** อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5... อ่านต่อ

ข้อบังคับของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมวด 1200 การรับสมาชิกและการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต...

หุ้น-การเงิน ธ.ค. 58 –ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติ ตลาดอนุพันธุ์ หมวด 1200 การรับสมาชิกและการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต สำหรับผู้สมัครที่เป็นสมาชิกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 1201... อ่านต่อ

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อขายล่วงหน้าสำหรับการซื้อข...

เศรษฐกิจ พ.ย. 58 –ข้อบังคับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อขายล่วงหน้าสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า เพื่อล้างฐานะการถือครองตั้งแต่วันที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า... อ่านต่อ

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายล่วงหน้า

เศรษฐกิจ พ.ย. 58 –ข้อบังคับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เรื่อง กำหนดส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายล่วงหน้า ****************************** อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า... อ่านต่อ

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เรื่อง งดจัดอบรมทบทวนความรู้เพื่อการปฏิบัติงานในระบบการซื...

เศรษฐกิจ พ.ย. 58 –ข้อบังคับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เรื่อง งดจัดอบรมทบทวนความรู้เพื่อการปฏิบัติงานในระบบการซื้อขาย ****************************** อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7... อ่านต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Press Outing พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา...

หุ้น-การเงิน ต.ค. 58 –ThaiPR.net ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดจัด กิจกรรม Press Outing พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต... อ่านต่อ

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า ประจำปี...

เศรษฐกิจ ต.ค. 58 –ข้อบังคับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า ประจำปี พ.ศ. 2559 *************************** อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2... อ่านต่อ

ภาพข่าว: AFET และโบรกเกอร์เข้าพบสมาคมยางพาราไทย เพื่อขอบคุณที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงา...

หุ้น-การเงิน ต.ค. 58 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)... อ่านต่อ

AFETจัดงานสัมมนาลูกค้า ในหัวข้อ “ซื้อขาย RSS3 อย่างต่อเนื่องจาก AFET สู่...

หุ้น-การเงิน ก.ย. 58 –ThaiPR.net เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) โดยความร่วมมือของ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)... อ่านต่อ


ข่าวตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ก่อน 8 กันยายน พ.ศ. 2558 15:02 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ