ข่าวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ล่าสุด

มมร ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายชาวพุทธ จัดงาน “สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่...

2 ก.ค. 62 17:27 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา... อ่านต่อ

“มมร ร่วมจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญ 12-18...

15 พ.ค. 62 15:17 น. –ThaiPR.net พระเมธาวินัยรส,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ที่บูธของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย... อ่านต่อ

มมร เชิญร่วมกิจกรรมใน “งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา...

9 พ.ค. 62 17:37 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562... อ่านต่อ

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

7 พ.ค. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562... อ่านต่อ

เทศกาลมาฆบูชา

17 ก.พ. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๓"... อ่านต่อ

มมร. กำหนดจัดพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 25...

14 พ.ย. 61 09:31 น. –ThaiPR.net พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีกำหนดจัดพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561... อ่านต่อ

ประกันคุณภาพ

22 ก.ย. 61 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า พระครูสุธีวรสาร (ดร.) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา... อ่านต่อ

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีตามฮีต12คลอง14

8 ก.ย. 61 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมงานประเพณีบุญข้าวสาก ตาม ฮีต 12 คลอง 14 ประเพณีอีสาน ประจำปี 2561... อ่านต่อ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา

5 ส.ค. 61 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)... อ่านต่อ

จัดสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งที่3

18 ก.ค. 61 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการจัดงาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ"... อ่านต่อ

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

1 มิ.ย. 61 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดบูธธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในงาน "งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา... อ่านต่อ

มมร ชวนประชาชนร่วมบุญงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี...

28 พ.ค. 61 11:18 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ร่วมจัดโครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด MBU 4.0 ระหว่างวันที่ 25... อ่านต่อ

มมร นำเทคโนโลยีโชว์นวัตกรรมการศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญวิสาขบูชาโลก...

28 พ.ค. 61 09:54 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) จัดกิจกรรมและนิทรรศการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561... อ่านต่อ

คอลัมน์: WHAT'S ON: มมร ชวนน้องสืบสานวัฒนธรรมไทย

26 พ.ค. 61 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ชวนน้องๆ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในกิจกรรม MBU Challenge Kids "ประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมไทย หัวใจพระพุทธศาสนา"... อ่านต่อ

มมร ชวนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561...

21 พ.ค. 61 15:36 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) เป็นมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและการให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม... อ่านต่อ

มมร ชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม MBU Challenge 2018

21 มี.ค. 61 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน ในโครงการ MBU Challenge 2018 ผ่านกิจกรรมประกอบด้วย... อ่านต่อ

โครงการ MBU Challenge 2018

15 มี.ค. 61 15:42 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน ในโครงการ MBU Challenge 2018... อ่านต่อ

ภาพข่าว: มมร จัดงานวันมาฆบูชา สวดโอวาทปาติโมกข์ 1,250 รูป

6 มี.ค. 61 15:44 น. –ThaiPR.net พระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในงานมาฆบูชา ประจำปี 2561 "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวประชาชาวไทย ปีที่... อ่านต่อ

พระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร)

4 มี.ค. 61 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า พระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร) เมตตาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในงานมาฆบูชา ประจำปี 2561 "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย... อ่านต่อ

ภาพข่าว: “มมร จัดงานวันมาฆบูชา สวดโอวาทปาติโมกข์ โดยพระภิกษุสงฆ์และสามเณร 1,250...

2 มี.ค. 61 14:27 น. –ThaiPR.net พระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในงานมาฆบูชา ประจำปี 2561 "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวประชาชาวไทย ปีที่... อ่านต่อ

งาน “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวประชาชาวไทย ปีที่ 2” ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 27...

26 ก.พ. 61 12:15 น. –ThaiPR.net ขอเชิญร่วมงาน "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวประชาชาวไทย ปีที่ 2" ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 ณ บริเวณอาคารสุชีพปุญญานุภาพ... อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา...

13 พ.ย. 60 11:40 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต... อ่านต่อ

พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)

13 พ.ย. 60 09:49 น. –ThaiPR.net สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตรในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)... อ่านต่อ

งานพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

7 พ.ย. 60 15:29 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนา ให้มีคุณสมบัติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และกระจายโอกาสให้พระภิกษุสามเณร คฤหัสถ์... อ่านต่อ

เผยแผ่

12 ก.ค. 60 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นตัวแทนรัฐบาลรับมอบมติสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากพระเมธาวินัยรส,รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิ... อ่านต่อ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ