งาน “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวประชาชาวไทย ปีที่ 2” ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 12:15:19 น.
กรุงเทพฯ--26 ก.พ.--โอเค แมส

ขอเชิญร่วมงาน "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวประชาชาวไทย ปีที่ 2" ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 ณ บริเวณอาคารสุชีพปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม เวลา 15.00 เป็นต้นไป โดยได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์โปรดให้อาราธนา พระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน และนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง