ข่าววิชาเฉพาะ ล่าสุด

ทั่วไป คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop...

21 ต.ค. –ThaiPR.net คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน... อ่านต่อ

ทั่วไป คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics รุ่นที่...

มิ.ย. 62 –ThaiPR.net คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีความสนใจในด้านการออกแบบ และจัดทำ... อ่านต่อ

เทคโนโลยี คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์...

พ.ค. 62 –ThaiPR.net คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีความสนใจในด้านการออกแบบ และจัดทำ... อ่านต่อ

ทั่วไป วิศวะฯ ธรรมศาสตร์ เปิดสอบวิชาเฉพาะสำหรับ 3 หลักสูตร

ก.พ. 62 –ThaiPR.net คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat School of Engineering : TSE) เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ "Basic Engineering and Sciences Examination"... อ่านต่อ

ทั่วไป คณะ ICT ม.มหิดล เปิดอบรมการสร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม...

ม.ค. 62 –ThaiPR.net คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอก... อ่านต่อ

ทั่วไป คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรออกแบบ และจัดทำ Infographics

เม.ย. 60 –ThaiPR.net คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรออกแบบ และจัดทำ Infographics... อ่านต่อ

เทคโนโลยี คณะ ICT ม.มหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์...

มี.ค. 59 –ThaiPR.net คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจทั่วไป... อ่านต่อ

ทั่วไป เติมอาหารสมอง...ด้วยติวเตอร์ที่ใช่ ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

พ.ย. 58 –ThaiPR.net อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ศูนย์รวมสถาบันการศึกษาคุณภาพ ต้อนรับเปิดเทอม กับติวเตอร์มือฉกาจด้านต่าง ๆ มาให้น้อง ๆ ได้เลือกติวเตอร์ที่ใช่... อ่านต่อ

เทคโนโลยี คณะ ICT ม.มหิดล คจัดอบรมอมพิวเตอร์ “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม...

ต.ค. 58 –ThaiPR.net คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอ... อ่านต่อ

ทั่วไป คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “สร้าง Multimedia...

มิ.ย. 58 –ThaiPR.net คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "สร้าง Multimedia Presentation... อ่านต่อ

ต่างประเทศ Glion Institute of Higher Education เปิดสอนวิชาเฉพาะด้านการบริหารจัดการแบรนด์หรู

เม.ย. 58 –ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์ Glion ให้ความรู้แก่นักศึกษาในการนำเสนอประสบการณ์หรูหราเหนือระดับมาเป็นเวลากว่า 50 ปี Glion Institute of Higher Education... อ่านต่อ

ทั่วไป คณะ ICT ม.มหิดลขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Photoshop...

มี.ค. 58 –ThaiPR.net คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตร... อ่านต่อ

เทคโนโลยี คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม...

ก.พ. 58 –ThaiPR.net คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตร สร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่น... อ่านต่อ

เทคโนโลยี คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ระยะสั้น ด้วยโปรแกรม...

ต.ค. 57 –ThaiPR.net คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “สร้าง Multimedia Presentation อย่างเหนือชั้น... อ่านต่อ

เทคโนโลยี คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สร้าง Multimedia Presentation อย่างเหนือชั้น...

มี.ค. 57 –ThaiPR.net คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “สร้าง Multimedia Presentation อย่างเหนือชั้น... อ่านต่อ

เทคโนโลยี คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไป อบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร...

ม.ค. 57 –ThaiPR.net คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม ความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตร “สร้างสรรค์งาน Presentation... อ่านต่อ

เทคโนโลยี คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไป อบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “Microsoft...

พ.ย. 56 –ThaiPR.net คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “Microsoft Surface... อ่านต่อ

ทั่วไป คณะ ICT มหิดลเปิดอบรม "Basic Android Programming"

ส.ค. 54 –ThaiPR.net คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ "Basic Android... อ่านต่อ

ทั่วไป รับสมัครนิสิตปริญญาโทหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต ณ...

ม.ค. 54 –ThaiPR.net บัณฑิตมหาวิทยาลัยร่วมกับภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้า... อ่านต่อ

ทั่วไป “มาม่า” จัดติวเข้มพิชิต O-NET, A-NET รายแรกและรายเดียว ระดมติวเตอร์ชั้นนำ ติวฟรี 4 ภาค...

ส.ค. 49 –ThaiPR.net โครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 9 จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ระดมคณาจารย์และติวเตอร์ชั้นนำของเมืองไทยกว่า 20 คน... อ่านต่อ

ทั่วไป ผลสอบวิชาเฉพาะเข้าศึกษาในระบบกลาง ประกาศผลวันนี้ทางเว็บไซต์

พ.ย. 48 –ThaiPR.net ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การตรวจข้อสอบวิชาเฉพาะ... อ่านต่อ

ทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายเวลารับสมัครสอบวัดความรู้วิชาเฉพาะภาคปฏิบัติเข้าศึกษาต่อ...

พ.ย. 44 –ThaiPR.net คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบวัดความรู้วิชาเฉพาะภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2545 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา... อ่านต่อ

ทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบวัดความรู้วิชาเฉพาะภาคปฏิบัติเข้าศึกษาต่อคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพ...

พ.ย. 44 –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบวัดความรู้วิชาเฉพาะภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2545 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ... อ่านต่อ

ทั่วไป ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครนักเรียนชั้นม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใน 3...

พ.ค. 44 –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใน 3 สาขาวิชา จำนวน 110... อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ