ข่าววิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ล่าสุด

ทั่วไป บุ๋ม-ตรีรัก และเอ้-ชุติมา ตัวแทนโครงการสบู่สู้ COVID-19 นำสบู่ 500 ก้อน...

15 มิ.ย. –ThaiPR.net คุณบุ๋ม ตรีรัก รักการดี (ที่ 5 จากซ้าย) และคุณเอ้ ชุติมา นัยนา (ที่ 5 จากขวา) เป็นตัวแทนของเหล่าศิลปินยุค 90 ในโครงการสบู่สู้ COVID 19... อ่านต่อ

ทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มี.ค. 53 –ThaiPR.net วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓... อ่านต่อ

ทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง "วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพชาวทะเล"

ก.พ. 53 –ThaiPR.net วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดให้มีการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง "วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพชาวทะเล" ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น.... อ่านต่อ

ทั่วไป กรมแพทย์ทหารเรือ จัดบรรยายโครงการ "คุณภาพชีวิตสดใส ถ้าไร้หนี้นอกระบบ" ใน ๑๗ กุมภาพันธ์...

ก.พ. 53 –ThaiPR.net วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ จัดการบรรยายโครงการ "คุณภาพชีวิตสดใส ถ้าไร้หนี้นอกระบบ" ให้กับกำลังพล ณ ห้องประชุมโปษะกฤษณะ... อ่านต่อ

ทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ก.พ. 53 –ThaiPR.net วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓... อ่านต่อ

ทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ม.ค. 53 –ThaiPR.net วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓... อ่านต่อ

ทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ม.ค. 51 –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 15 ม.ค. สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ารับการศึกษา... อ่านต่อ

ทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต...

ม.ค. 50 –ThaiPR.net วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐... อ่านต่อ

ทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ธ.ค. 49 –ThaiPR.net วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ดังนี้... อ่านต่อ

ทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ธ.ค. 49 –ThaiPR.net วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ารับการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐... อ่านต่อ

ทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ธ.ค. 49 –ThaiPR.net วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ารับการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐... อ่านต่อ

ทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ธ.ค. 49 –ThaiPR.net วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ารับการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐... อ่านต่อ

ทั่วไป กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนพยาบาลทหารเรือ

ก.พ. 49 –ThaiPR.net กองทัพเรือ โดย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ โดยทุนส่วนตัว จำนวน ๔๐ คน... อ่านต่อ

ทั่วไป กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนพยาบาลทหารเรือ

ก.พ. 49 –ThaiPR.net กองทัพเรือ โดยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ โดยทุนส่วนตัว จำนวน ๔๐ คน... อ่านต่อ

ทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต...

ม.ค. 49 –ThaiPR.net วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ จำนวน ๔๐ คน... อ่านต่อ

ทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต...

ม.ค. 49 –ThaiPR.net วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ จำนวน ๔๐ คน... อ่านต่อ

ทั่วไป กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนพยาบาลทหารเรือ

ธ.ค. 48 –ThaiPR.net กองทัพเรือ โดยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ โดยทุนส่วนตัว จำนวน ๔๐ คน... อ่านต่อ

ทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต...

ธ.ค. 48 –ThaiPR.net วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ จำนวน ๔๐ คน... อ่านต่อ

ทั่วไป กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนพยาบาลทหารเรือ

ธ.ค. 48 –ThaiPR.net กองทัพเรือ โดยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ โดยทุนส่วนตัว จำนวน ๔๐ คน... อ่านต่อ

ทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต...

ธ.ค. 48 –ThaiPR.net วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ จำนวน ๔๐ คน... อ่านต่อ

ทั่วไป กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ก.พ. 48 –ThaiPR.net กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน หญิงโสด อายุระหว่าง ๑๗ ถึง ๒๐ ปี เพื่อสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ... อ่านต่อ

ทั่วไป กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ก.พ. 48 –ThaiPR.net กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน หญิงโสด อายุระหว่าง ๑๗ ถึง ๒๐ ปี เพื่อสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ... อ่านต่อ

ทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต...

ม.ค. 48 –ThaiPR.net วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘... อ่านต่อ

ทั่วไป กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ม.ค. 48 –ThaiPR.net กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน หญิงโสด อายุระหว่าง ๑๗ ถึง ๒๐ ปี เพื่อสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ... อ่านต่อ

ทั่วไป กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ม.ค. 48 –ThaiPR.net กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน หญิงโสด อายุระหว่าง ๑๗ ถึง ๒๐ ปี เพื่อสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ... อ่านต่อ


ข่าววิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ก่อน 7 มกราคม พ.ศ. 2548 09:34 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ