ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อน 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 11:27 น.

จีนเปิดฉากการประชุมวิทยาศาสตร์ชีวภาพนานาชาติ 2566 มุ่งจุดประกายชีวิตเพื่ออนาคต

ต่างประเทศ 22 พ.ย. –Asianet Press Release การประชุมวิทยาศาสตร์ชีวภาพนานาชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "จุดประกายชีวิตเพื่ออนาคต" เปิดฉากขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา... อ่านต่อ

วว./ APCTT ขอเชิญร่วมอบรม The KECF Air Pollution Control

ทั่วไป 21 พ.ย. –ThaiPR.net กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ Asian and Pacific Centre for... อ่านต่อ

ชวนไปงาน "ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023" มิติใหม่การศึกษา เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

ทั่วไป 21 พ.ย. –ThaiPR.net สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... อ่านต่อ

วว. ร่วมประชุม WAITRO Executive Board - RFP Meeting ณ เมือง Gebze ประเทศทุร์เคีย

ทั่วไป 20 พ.ย. –ThaiPR.net ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติกุล  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม... อ่านต่อ

วว./วช./บพท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วย 10 เทคโนโลยีการเกษตร

หุ้น-การเงิน 20 พ.ย. –ThaiPR.net นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบนโยบายขับเคลื่อนเชิงพื้นที่สนับสนุนให้... อ่านต่อ

วว. หารือคณะผู้แทนจากประเทศซาอุดีอาระเบีย ด้านความร่วมมือพัฒนาระบบราง/ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

เศรษฐกิจ 17 พ.ย. –ThaiPR.net ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์... อ่านต่อ

วว. / BIM ร่วมผลักดันการทำงานระบบแบบจำลองสารสนเทศของไทยให้ทัดเทียมสากล

เศรษฐกิจ 17 พ.ย. –ThaiPR.net ดร.ประทีป วงศ์บันฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา... อ่านต่อ

วว. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการถ่ายทอดความรู้การพัฒนา/สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์

หุ้น-การเงิน 17 พ.ย. –ThaiPR.net กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.)... อ่านต่อ

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผนึกกำลัง สวทช.เฟ้น สตาร์ตอัพ ร่วมพัฒนาเมืองในอนาคต

เศรษฐกิจ 17 พ.ย. –ThaiPR.net นายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกับ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์... อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยฟื้นฟู

ทั่วไป 17 พ.ย. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสหวิทยาการ ผู้ช่วยฟื้นฟู ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร... อ่านต่อ

บพข. ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก ขับเคลื่อนระบบอาหารของไทยให้สอดรับกับสภาวะความแปรปรวน

เศรษฐกิจ 15 พ.ย. –ThaiPR.net หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ... อ่านต่อ

วว./บพข. ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานฯ rPET ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เศรษฐกิจ 15 พ.ย. –ThaiPR.net กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก... อ่านต่อ

BBGI ร่วมเวทีประชุม SYNBIO Consortium ประจำปี 2566 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนในอุตฯ...

เศรษฐกิจ 14 พ.ย. –ThaiPR.net นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ... อ่านต่อ

วว.ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...

ทั่วไป 12 พ.ย. –ThaiPR.net   นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน... อ่านต่อ

กระทรวงพลังงาน ผนึกหลายหน่วยงานจัดใหญ่ "2023 Green Technology Expo"

ทั่วไป 10 พ.ย. –ThaiPR.net กระทรวงพลังงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผนึก สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย จีน (TSAST), CCPIT และ CAS ICCB จัดใหญ่ "2023... อ่านต่อ

วว. ชูนวัตกรรมขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

ทั่วไป 9 พ.ย. –ThaiPR.net นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบนโยบายขับเคลื่อนนวัตกรรมเมืองสีเขียว... อ่านต่อ

วว. ร่วมหารือ สทนช. เพื่อขับเคลื่อน วทน. ส่งเสริมสนับสนุนพี่น้องประชาชน

ทั่วไป 8 พ.ย. –ThaiPR.net ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)... อ่านต่อ

จีนจัดการประชุมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

ทั่วไป 7 พ.ย. –ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์ รายงานข่าวโดย iChongqing การประชุมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Belt and Road Conference on Science and Technology... อ่านต่อ

พาราไดซ์ พาร์ค สนับสนุนพื้นที่จัดแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติชิงแชมป์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย MakeX...

เศรษฐกิจ 6 พ.ย. –ThaiPR.net พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับพันธมิตร สถาบัน Imagineering Education... อ่านต่อ

วว. ร่วมแสดงความยินดีกับ "นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์" ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ...

ทั่วไป 6 พ.ย. –ThaiPR.net ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ ... อ่านต่อ

จุดชมวิว @ สถานีวิจัยลำตะคอง วว. ต้อนรับลมหนาวในเดือนธันวาคมนี้

ท่องเที่ยว 3 พ.ย. –ThaiPR.net เตรียมพบกับจุดชมวิว สวยๆ แต่ไม่ลับ ณ สถานีวิจัยลำคอง นครราชสีมา หน่วยงานภูมิภาคของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)... อ่านต่อ

จีนยันพร้อมหนุนฉันทามติโลกด้าน AI ขณะยังพิพาทด้านเทคโนโลยีกับสหรัฐ

เทคโนโลยี 2 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายอู๋ จ้าวฮุย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนเปิดเผยว่า จีนจะร่วมมือกับคู่ค้าจากนานาชาติซึ่งรวมถึงสหรัฐ... อ่านต่อ

วว. /วช. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำร่องราชบุรีเป็นโมเดลต้นแบบยกระดับมาตรฐานผลผลิตและการท่องเ...

ท่องเที่ยว 1 พ.ย. –ThaiPR.net นางสาวศุภมาส   อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบนโยบายขับเคลื่อนเชิงพื้นที่... อ่านต่อ

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ...

ทั่วไป 31 ต.ค. –ThaiPR.net ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)... อ่านต่อ

สวทช. ผนึก สมาคมทีคอส (TCOS) ติดปีกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ด้วยแพลตฟอร์ม FoodSERP...

เศรษฐกิจ 31 ต.ค. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)... อ่านต่อ


ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อน 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 15:20 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ