ข่าวศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ก่อน 11 เมษายน พ.ศ. 2560 16:39 น.

ศปถ. รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

ทั่วไป เม.ย. 60 –ThaiPR.net ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560... อ่านต่อ

ศปถ.ขับเคลื่อน 6 มาตรการหลัก ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 “ขับรถมีน้ำใจ...

ทั่วไป เม.ย. 60 –ThaiPR.net ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่... อ่านต่อ

ศปถ. รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”...

ทั่วไป เม.ย. 60 –ThaiPR.net ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย... อ่านต่อ

ปภ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ช่วงควบคุมเข้มข้น 11...

ทั่วไป เม.ย. 60 –ThaiPR.net ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ... อ่านต่อ

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560

การเมือง เม.ย. 60 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย... อ่านต่อ

ศปถ.ย้ำความพร้อมบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เน้นดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ-บังคั...

ทั่วไป เม.ย. 60 –ThaiPR.net ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายประชุมทางไกล... อ่านต่อ

มท.1 เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ บูรณาการคุมเข้มทุกมาตรการลดปัจจัยเสี่ยง

ทั่วไป ธ.ค. 59 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเห... อ่านต่อ

ศปถ.เปิดศูนย์อำนวยการฯ บูรณาการประชารัฐป้องกัน – ลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2560...

ทั่วไป ธ.ค. 59 –ThaiPR.net ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันแล... อ่านต่อ

ปภ.จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560 มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนใ...

ทั่วไป ธ.ค. 59 –ThaiPR.net ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ... อ่านต่อ

ศปถ.กำหนดแนวทางการใช้ความเร็วที่เหมาะสมในพื้นที่ชุมขน...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน

ทั่วไป ธ.ค. 59 –ThaiPR.net ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ผลักดันการกำหนดการใช้ความเร็วในการขับรถท... อ่านต่อ

ศปถ. ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน...สร้างการสัญจรปลอดภัยรับปีใหม่...

ทั่วไป ธ.ค. 59 –ThaiPR.net ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้บูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเ... อ่านต่อ

ศปถ. ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน...สร้างการสัญจรปลอดภัยรับปีใหม่...

ทั่วไป ธ.ค. 59 –ThaiPR.net ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้บูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเ... อ่านต่อ

ปภ.เตรียมจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560...

ทั่วไป ธ.ค. 59 –ThaiPR.net ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ... อ่านต่อ

ศปถ.เตรียมพร้อมลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่...

ทั่วไป ธ.ค. 59 –ThaiPR.net ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ... อ่านต่อ

ศปถ.ประชุมเตรียมพร้อมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 60 ช่วง 29 ธ.ค.59-4...

ทั่วไป ธ.ค. 59 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ที่ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้พิจารณา (ร่าง)... อ่านต่อ

ศปถ.ประชุมติดตามการแก้ไขกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน และเตรียมพร้อมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถ...

ทั่วไป ธ.ค. 59 –ThaiPR.net ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานแก้ไขกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน... อ่านต่อ

ปภ.มุ่งขับเคลื่อนกลไกการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุที่เป็นระบบ สร้างมาตรฐานการสัญจร...สู่ประเทศไทยปลอด...

ทั่วไป พ.ย. 59 –ThaiPR.net ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน... อ่านต่อ

ศปถ.บูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา...

ทั่วไป ก.ค. 59 –ThaiPR.net ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทยบูรณาการหน่วยงานสร้างความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนในช่วงวันหยุ... อ่านต่อ

ศปถ. บูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา

ทั่วไป ก.ค. 59 –ThaiPR.net ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง... อ่านต่อ

ปภ. จัดประชุมติดตามการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุท...

ทั่วไป ก.ค. 59 –ThaiPR.net กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่4/2559... อ่านต่อ

ศปถ.กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปี...

ทั่วไป ก.ค. 59 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า... อ่านต่อ

ปภ.จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันแ...

ทั่วไป พ.ค. 59 –ThaiPR.net กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2559... อ่านต่อ

ศปถ.สรุป 7 วันอันตรายสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุ 3,447 ครั้ง ตาย 442 เจ็บ...

ทั่วไป เม.ย. 59 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทาง... อ่านต่อ

ศปถ.เปิดศูนย์อำนวยการฯ บูรณาการป้องกัน – ลดอุบัติเหตุทางถนน “สงกรานต์ปลอดภัย...

ทั่วไป เม.ย. 59 –ThaiPR.net ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและ... อ่านต่อ

ศปถ.บูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมใช้แนวทางประชารัฐลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์...

ทั่วไป เม.ย. 59 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า... อ่านต่อ


ข่าวศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ก่อน 11 เมษายน พ.ศ. 2559 11:12 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ