ข่าวสพร. ก่อน 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 09:23 น.

สพร. 19 เชียงใหม่ ร่วมมอบขาเทียมพระราชทานแก่คนพิการ ในพิธีปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อ...

ทั่วไป 2 ส.ค. –ThaiPR.net นางณฐมน ปัทมสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมมอบขาเทียมพระราชทานแก่คนพิการ จากฝีมือช่างเครื่องช่วยคนพิการที่สำเร็จการฝึกยกระด... อ่านต่อ

สพร. 21 ภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่...

ทั่วไป 25 ก.ค. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมอาคารตึกอำนวยการ ชั้น... อ่านต่อ

สพร. 16 นครปฐม ร่วมกับ บจก. ทีซี เวลดิ้ง ออโตเมชั่น ขับเคลื่อนนโยบาย 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร...

ทั่วไป 20 ก.ค. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ บริษัท ทีซี เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ให้บริการผลิตเครื่องจักรสำหรับการซ่อมบำรุงยาน... อ่านต่อ

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ทั่วไป 11 ก.ค. –ThaiPR.net นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ... อ่านต่อ

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1...

ทั่วไป 11 ก.ค. –ThaiPR.net นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ... อ่านต่อ

สพร.22 นครศรีธรรมราช ตรวจสถานประกอบกิจการคู่ธุรกิจกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง)...

ทั่วไป 11 ก.ค. –ThaiPR.net สพร.22 นครศรีธรรมราช ตรวจสถานประกอบกิจการคู่ธุรกิจกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด มีพนักงานที่ ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ... อ่านต่อ

สพร.12 สงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค...

ทั่วไป 30 มิ.ย. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคใต้... อ่านต่อ

สพร.22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ จัดฝึกอบรมการทำอาหารจานเดียว

ทั่วไป 27 มิ.ย. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเ... อ่านต่อ

สพร.22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ฝึกอาชีพการตกแต่งกระเป๋ากระจูด

ทั่วไป 27 มิ.ย. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพ... อ่านต่อ

สพร.23 ปัตตานี พบปะและร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบล

ทั่วไป 23 มิ.ย. –ThaiPR.net นายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี นางจิรนัน ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยกล่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน นายผไท คงถาวร ครูฝึกฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สพร. 22 นครศรีธรรมราช จับมือเวเบอร์ ตราตุ๊กแก ฝึกอบรมช่างปูกระเบื้อง

ทั่วไป 23 มิ.ย. –ThaiPR.net นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช มอบกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน บูรณาร่วมกับบริษัทแซงโก แบ็งเวเบอร์ จำกัด... อ่านต่อ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จับมืออีมิแน้นท์แอร์ พัฒนาทักษะช่างเครื่องปรับอากาศสู่มาตรฐานฯระดับ2

ทั่วไป 23 มิ.ย. –ThaiPR.net นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นประธานเปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขน... อ่านต่อ

สพร.22 นครศรีธรรมราช ฝึกอาชีพให้ผู้ถูกกักขังจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั่วไป 14 มิ.ย. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการฝึกอบรม... อ่านต่อ

สพร.22 นครศรีธรรมราช ตรวจความพร้อมศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

ทั่วไป 10 มิ.ย. –ThaiPR.net นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ เจษฎารมย์... อ่านต่อ

สพร.23 ปัตตานี ส่งนักเพิ่มผลิตภาพแรงงาน อบรมให้วิสาหกิจชุมชน สร้างมาตรฐาน

ทั่วไป 9 มิ.ย. –ThaiPR.net สพร.23 ปัตตานี โดยนักเพิ่มผลิตภาพแรงงานดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาครั้งที่ 7 พร้อมกับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชม.... อ่านต่อ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดประเมินความรู้ความสามารถผู้ประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธา...

ทั่วไป 9 มิ.ย. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ประเมินความรู้ความสามารถผู้ประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ... อ่านต่อ

สพร.17 ระยอง จัดงาน มหกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ" สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร"

ทั่วไป 30 พ.ค. –ThaiPR.net วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด "มหกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ"... อ่านต่อ

สพร.23 ปัตตานี สร้างเครือข่าย จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ทั่วไป 26 พ.ค. –ThaiPR.net นายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี เดินทางร่วมกับนางจิรนันท์ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่... อ่านต่อ

สพร.23 ปัตตานี เร่งผลิตช่างไฟให้มีหนังสือรับรองไปทำงาน

ทั่วไป 25 พ.ค. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมืแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายอาคาร ระดับ 1 ภาคปฏิบัติ... อ่านต่อ

สพร.12 สงขลา จับมือบริษัทอีมิแน้นท์แอร์(ประเทศไทย) จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศร...

ทั่วไป 25 พ.ค. –ThaiPR.net นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นประธานเปิดฝึกอบรม หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF... อ่านต่อ

สพร.23 ปัตตานี อบรมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียอย่างต่อเนื่อง

ทั่วไป 25 พ.ค. –ThaiPR.net นายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี มอบหมายให้นักเพิ่มผลิตภาพแรงงานดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาครั้งที่ 5... อ่านต่อ

สพร. 22 นครศรีธรรมราช เข้าตรวจเยี่ยม บริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด...

ทั่วไป 24 พ.ค. –ThaiPR.net สพร. 22 นครศรีธรรมราช เข้าตรวจเยี่ยม บริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด พร้อมมอบบัตรรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแม็ก... อ่านต่อ

สพร.12 สงขลา มอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมถ์...

ทั่วไป 23 พ.ค. –ThaiPR.net วันที่ 23 พ.ค. 2565 นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นประธานมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน... อ่านต่อ

สพร.17 จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ

ทั่วไป 19 พ.ค. –ThaiPR.net นายชาญนะ เอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน มอบวุฒิบัตร แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน ที่ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม แรงงานผู้สูงอายุ... อ่านต่อ

สพร.17 ระยอง จัดรายการวิทยุแรงงาน

ทั่วไป 19 พ.ค. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง... อ่านต่อ


ข่าวสพร. ก่อน 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 15:03 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ