ข่าวสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ล่าสุด

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ....

2 ม.ค. 63 16:17 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539... อ่านต่อ

การยุบเลิกศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

3 ธ.ค. 62 18:33 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอการยุบเลิกศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์... อ่านต่อ

กทม.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแบบกรมบัญชีกลาง - เปิดโอกาสการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

2 ธ.ค. 62 17:03 น. –ThaiPR.net นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวว่า... อ่านต่อ

ผลการตรวจสอบกรณีการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์...

18 ต.ค. 62 09:35 น. –ThaiPR.net สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าตรวจสอบกรณีการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์... อ่านต่อ

คอลัมน์: ข่าวสั้น: แฉเอกชนชนะประมูลเตาเผาขยะไร้ผลงานตาม TOR

1 ต.ค. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ กรุงเทพฯ * ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน มายื่นหนังสือทวงถามและให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดเลื... อ่านต่อ

'สตง.'ปรับนโยบายเน้นให้คำแนะนำหน่วยงานภาครัฐลดปัญหาไม่กล้าใช้งบฯช่วยปชช.เพราะกลัวผิดระเบียบ

2 ก.ย. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กล่าวในการบรรยาย "สตง.ยุคใหม่ เพื่อนคู่ใจ ท้องถิ่น"... อ่านต่อ

ป.ป.ช.แจงผลสอบ"กรุณา ชิดชอบ"ไม่ผิดหลังถูกกล่าวหาทุจริตงบโครงการส่งเสริมกีฬาฯ

27 มิ.ย. 62 12:36 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน... อ่านต่อ

เรื่องกล่าวหานางกรุณา ชิดชอบ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์...

27 มิ.ย. 62 11:07 น. –ThaiPR.net นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าสืบเนื่องจากปรากฎข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีก... อ่านต่อ

โปรดเกล้าฯตั้งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

9 พ.ค. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ไทยโพสต์ * เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระบุว่า... อ่านต่อ

คอลัมน์: ชีพจรโลกธุรกิจ: 'บตท.'กำไร102ล้านบาท

2 เม.ย. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบรรษัทเมื่อวันที่ 27 มีนาคม... อ่านต่อ

บตท.โชว์ผลงานปี 61 กำไร 102 ลบ. สูงสุดนับแต่ก่อตั้ง หลังบริหารหนี้เชิงรุก-ติดตามการชำระหนี้ใกล้ชิด

1 เม.ย. 62 16:37 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เปิดเผยผลงานในรอบปี 2561 ว่า ในปี 2561 (ม.ค. ธ.ค.) บตท.... อ่านต่อ

คตง. ออกระเบียบห้ามเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในระหว่างตรวจสอบจนกว่าจะมีข้อยุติ

1 ก.พ. 62 18:38 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ว่าด้วยการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบต่อสาธารณชน พ.ศ. 2562... อ่านต่อ

กรมบัญชีกลางประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโด...

9 ม.ค. 62 15:53 น. –ThaiPR.net นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 กรมบัญชีกลางได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่น... อ่านต่อ

ยื่นป.ป.ช.ฟันเตาเผาขยะหมื่นล้าน

7 ม.ค. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ไทยโพสต์ *พิรุธอื้อเตาเผาขยะหมื่นล้าน กทม. "ศรีสุวรรณ" ยื่น ป.ป.ช.ฟันยกพวง คกก.ร่างทีโออาร์ผู้บริหาร กทม. ขณะที่บริษัทยุ่นโวยโดนสกัดเข้าร่วมประมูล... อ่านต่อ

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539...

30 ต.ค. 61 16:10 น. –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. ....

30 ต.ค. 61 16:08 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ... อ่านต่อ

รมว.กฤษฎา พร้อมลุยแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ยืนยัน จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลให้เรียบร้อย...

8 ต.ค. 61 09:29 น. –ThaiPR.net นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)... อ่านต่อ

ภาพข่าว: โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน

27 ก.ย. 61 14:25 น. –ThaiPR.net คุณสุชาติ เกตุนวม ผู้จัดการทั่วไป ให้การต้อนรับ พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ... อ่านต่อ

ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

7 ก.ย. 61 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แสดงสัญลักษณ์ร่วมต้านทุจริต ในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม "คนไทย..ตื่นรู้สู้โกง วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561"... อ่านต่อ

ผู้ว่าฯ สตง. เปิดข้อมูลแจงปมไม่ปรากฏผลขาดทุน 5 แสนลบ.โครงการรับจำนำข้าวเปลือกในรายงานการเงินแผ่นดิน

27 ส.ค. 61 13:58 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดเผยกรณีรายงานการเงินแผ่นดิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557... อ่านต่อ

วีวอล์กยื่นผู้ตรวจฯสอบคำสั่งคสช.

8 ส.ค. 61 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ แจ้งวัฒนะ * 8 ผู้ต้องหากลุ่มวีวอล์กร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งศาล รธน.วินิจฉัยคำสั่ง คสช.ที่ 3/2558 เหตุขัดรัฐธรรมนูญละเมิดเสรีภาพประชาชน... อ่านต่อ

กรมบัญชีกลางจัดสัมมนาติวเข้มผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในป้องกันทุจริต

6 พ.ค. 61 14:39 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมฯ จะจัดสัมมนาเรื่อง "การถอดรหัสการทุจริตภาครัฐ"... อ่านต่อ

ผู้ว่าฯ สตง. แถลงข้อเท็จจริงกรณี สตง. ถูกกล่าวหาเป็นต้นเหตุทำพิษสุนัขบ้าระบาด

12 มี.ค. 61 17:34 น. –ThaiPR.net นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แถลงว่า ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนกรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่...

15 ธ.ค. 60 16:51 น. –ThaiPR.net นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า ด้วยในปัจจุบันได้มีผู้เผยแพร่ข้อมูลการตรวจสอบของสำ... อ่านต่อ

สตง. - เปิดรับสมัครบุคคล เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

24 ต.ค. 60 10:54 น. –ThaiPR.net ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีมติให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ระหว่างวันศุกร์ที่ ๖... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ก่อน 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 10:54 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ