ข่าวสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ล่าสุด

กรีนพีซ เรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่นจริงจังเดินหน้าออกกม.-เพิ่มพื้นที่สีเขียวหลังมาตรการส่วนใหญ่ไร้ผล

23 ม.ค. 63 16:07 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการกรีนพีซประเทศไทย พร้อมด้วยเครือข่ายและภาคประชาสังคมกว่า 60 คน นัดรวมตัวกันบริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ... อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจ...

7 ม.ค. 63 18:46 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2... อ่านต่อ

ครม.สั่งทบทวนเก็บค่าธรรมเนียมหน่วยราชการอาจยกเลิก-เปลี่ยนแปลง ยกเว้นการขออนุญาตสุรา-ยาสูบ-การพนัน

2 ม.ค. 63 16:43 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ... อ่านต่อ

แต่งตั้ง

17 ธ.ค. 62 16:48 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)... อ่านต่อ

SACICT ก้าวขึ้นสู่องค์กรคุณภาพเยี่ยม จากการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ...

8 พ.ย. 62 11:31 น. –ThaiPR.net SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ส่งเสริม สนับสนุน และ ต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยต่อเนื่องตลอด 16 ปี... อ่านต่อ

DGA คว้า “รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2562 ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากผลงาน...

16 ต.ค. 62 17:17 น. –ThaiPR.net นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ DGA เข้ารับ"รางวัลเลิศรัฐ"ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน... อ่านต่อ

EEC จับมือ 7 หน่วยงานเปิดระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC-OSS อำนวยความสะดวกนลท.ยื่นขออนุมัติผ่านช่องทา...

10 ต.ค. 62 12:33 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า หน่วยงานเจ้าของกฎหมาย ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง... อ่านต่อ

กปภ. รับรางวัลเลิศรัฐด้านสาขาบริการภาครัฐ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ...

16 ก.ย. 62 15:41 น. –ThaiPR.net ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขึ้นรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในประเภทนวัตกรรมการบริการ... อ่านต่อ

ก.พ.ร. ผสานเทคโนโลยีกับบริการภาครัฐ เดินหน้าแก้ไขปัญหาสังคมไทยด้วยนวัตกรรม

6 ก.ย. 62 14:09 น. –ThaiPR.net สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร) จัดประชุมหารือแนวทางพัฒนางานบริการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้านนางอารีพันธ์ เจริญสุข... อ่านต่อ

ก.พ.ร. ผสานนวัตกรรม เดินหน้าแก้ไขปัญหาสังคมไทย

5 ก.ย. 62 16:32 น. –ThaiPR.net สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร) จัดประชุมหารือแนวทางพัฒนางานบริการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้านนางอารีพันธ์ เจริญสุข... อ่านต่อ

My Better Country เวทีทรานฟอร์มการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่นวัตกรรมการพัฒนาบริการของรัฐ

30 ส.ค. 62 13:42 น. –ThaiPR.net สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร) คิดนอกกรอบใช้กระบวนการจากฝั่ง Startup เพื่อรับฟังแนวคิด... อ่านต่อ

คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'ก.พ.ร.' เผย ปชช.พอใจบริการรัฐ

10 ส.ค. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ไทยโพสต์ * นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กล่าวว่า ก.พ.ร.ได้วางเป้าหมายการทำงานต้องเป็นไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ... อ่านต่อ

กลุ่มประชาชน

24 ก.ค. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ กลุ่มประชาชนเดินทางมายื่นหนังสือติดตามผลการพิจารณาหนังสือคัดค้านการจัดทำผังเมือง EEC ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก... อ่านต่อ

พาณิชย์ จับมือพันธมิตรพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์...

27 มิ.ย. 62 10:20 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เชิญหน่วยงานพันธมิตร... อ่านต่อ

ภาพข่าว: สำนักงาน ก.พ.ร. สานพลังพลิกโฉมภาครัฐและบริการสาธารณะ ด้วยห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ

15 ม.ค. 62 16:18 น. –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับกลาง

11 ธ.ค. 61 16:39 น. –ThaiPR.net ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ในงานฝึกอบรมหลักสูตร... อ่านต่อ

ครม.เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวก-ลดภาระสำเนาเอกสารปชช.ในการติดต่อราชการ

2 ต.ค. 61 16:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน... อ่านต่อ

คอลัมน์: ข่าวสั้น: จี้บิ๊กตู่หยุดโรงงานน้ำตาลพ่วงไฟฟ้าชีวมวล

20 ก.ย. 61 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ทำเนียบฯ * ที่ศูนย์บริการประชาชน บริเวณสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรุงเทพมหานคร กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร... อ่านต่อ

'กรมชล'กวาด4รางวัลเลิศรัฐ ผลงานบริหารงานภาครัฐแบบมีส่วนร่วมจาก'กพร.'

17 ก.ย. 61 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 จากการจัดประกวด "ภาครัฐ เพื่อประชาชน"... อ่านต่อ

คอลัมน์: จับประเด็น: ครม.ตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตร้านค้าปลีก

15 ส.ค. 61 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.จัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต... อ่านต่อ

ผลการดำเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เรื่อง...

14 ส.ค. 61 16:07 น. –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการดำเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน... อ่านต่อ

ครม.ไฟเขียวตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต ประเดิมธุรกิจร้านอาหาร-ค้าปลีก ก่อนขยายครอบคลุม 25...

14 ส.ค. 61 16:00 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่าง... อ่านต่อ

ภาพข่าว: DGA ร่วมกับ ก.พ.ร. เตรียมความพร้อมระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร

7 ส.ค. 61 12:13 น. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จัดงานสัมมนา... อ่านต่อ

TOPICS TODAY: นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม./กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ...

10 ก.ค. 61 10:04 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ภารกิจพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามปกติ โดยก่อนการประชุม... อ่านต่อ

ครม.ไฟเขียวตั้งกระทรวงใหม่เดินหน้าทำงานวิจัยสนองนโยบาย Thailand 4.0

3 ก.ค. 61 16:30 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ รักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก่อน 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 16:30 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ