ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก่อน 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 11:08 น.

ทั่วไป โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม“สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙...

ธ.ค. 59 –ThaiPR.net สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการศาสนาจัดพิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ... อ่านต่อ

ทั่วไป ภาพข่าว: สนง.ทรัพย์สินฯ จัดพิธีรับโล่พระราชทานโครงการ “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี...

พ.ย. 59 –ThaiPR.net สนง.ทรัพย์สินฯ จัดพิธีรับโล่พระราชทานโครงการ "สามเณรธรรมาสน์ทอง" ปี ๒๕๕๙: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ... อ่านต่อ

ทั่วไป โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี 2559...

พ.ย. 59 –ThaiPR.net สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา จัดพิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ... อ่านต่อ

ทั่วไป โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๓...

พ.ย. 59 –ThaiPR.net สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา จัดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง" ปี ๒๕๕๙... อ่านต่อ

ทั่วไป ภาพข่าว: โครงการ “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๓...

พ.ย. 59 –ThaiPR.net สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ กรมการศาสนา จัดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง" ปี... อ่านต่อ

ทั่วไป ภาพข่าว: พิธีเปิดและอบรมเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ ระยะที่...

ก.ค. 59 –ThaiPR.net สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ กรมการศาสนา จัดพิธีเปิดและอบรมโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม... อ่านต่อ

ทั่วไป ภาพข่าว: พิธีปิดโครงการ “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ ระยะที่...

มิ.ย. 59 –ThaiPR.net สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ กรมการศาสนา จัดพิธีปิดการอบรมโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม... อ่านต่อ

ทั่วไป สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และภาคี จัดอบรมเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี...

พ.ค. 59 –ThaiPR.net สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา จัดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง"... อ่านต่อ

ทั่วไป ภาพข่าว: พิธีเปิดโครงการ “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙

พ.ค. 59 –ThaiPR.net สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นำโดย นายสด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี... อ่านต่อ

บันเทิง ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(27 เมษายน 2559)

เม.ย. 59 –ThaiPR.net วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 08.30 น. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ กรมการศาสนา จัด... อ่านต่อ

บันเทิง ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(27 เมษายน 2559)

เม.ย. 59 –ThaiPR.net วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 08.30 น. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ กรมการศาสนา จัด... อ่านต่อ

ทั่วไป โครงการส่งเสริมวิชาการสามเณรธรรมาสน์ทอง ปี ๒๕๕๙

เม.ย. 59 –ThaiPR.net สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง"... อ่านต่อ

ทั่วไป สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และภาคี อบรมเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ ...

เม.ย. 59 –ThaiPR.net สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนติดตาม โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม... อ่านต่อ

ทั่วไป ภาพข่าว: ชื่นชมความสำเร็จโครงการเพื่อสังคม

เม.ย. 59 –ThaiPR.net สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท) ร่วมกับ... อ่านต่อ

ทั่วไป สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จับมือองค์กรพันธมิตร ประกาศผลสำเร็จของ “โครงการวัดสร้างสุข...

เม.ย. 59 –ThaiPR.net สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำโดย นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม... อ่านต่อ

ทั่วไป ส.ส.ท และ สสส. จัดงานแถลงข่าวผลสำเร็จของ “โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ...

มี.ค. 59 –ThaiPR.net สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท) ร่วมกับ... อ่านต่อ

ทั่วไป กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ...

ธ.ค. 58 –สำนักโฆษก พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ... อ่านต่อ

การเมือง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...

พ.ย. 58 –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88... อ่านต่อ

ทั่วไป สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จับมือองค์กรพันธมิตร จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เปิดตัว...

ต.ค. 58 –ThaiPR.net สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำโดย นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม... อ่านต่อ

ทั่วไป ภาพข่าว: เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม

ต.ค. 58 –ThaiPR.net สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำโดย นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการ (ที่ 3 จากซ้าย) , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม... อ่านต่อ

ทั่วไป สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จับมือองค์กรพันธมิตร จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เปิดตัว...

ต.ค. 58 –ThaiPR.net สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำโดย นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม... อ่านต่อ

ทั่วไป ภาพข่าว: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จับมือองค์กรพันธมิตร จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เปิดตัว...

ต.ค. 58 –ThaiPR.net สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำโดย นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการ (ที่ 3 จากซ้าย) , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม... อ่านต่อ

ทั่วไป มติที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมสั...

ต.ค. 58 –สำนักโฆษก รมต.นร.สุวพันธุ์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ พุทธมณฑล... อ่านต่อ

บันเทิง ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(22 ตุลาคม 2558)

ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 09.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท)... อ่านต่อ

บันเทิง ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(22 ตุลาคม 2558)

ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 09.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท)... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก่อน 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 16:00 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ