ข่าวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ล่าสุด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ มอบเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัต...

ทั่วไป พ.ย. 65 –ThaiPR.net นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ มอบเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนตุลาคม...

ทั่วไป ต.ค. 65 –ThaiPR.net นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ออกตรวจประเมินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของศูนย์ทดสอบมาตรฐาน...

ทั่วไป ก.ย. 65 –ThaiPR.net นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ พร้อด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจประเมินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของศูนย์ทดสอ... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการและบุคคลทั่วไปใน...

ทั่วไป ส.ค. 65 –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ร่วมกับ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์... อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะรุ่นที่ 3/2565 สาขาการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

ทั่วไป มิ.ย. 65 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ร่วมเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ สาขาการเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยการแปรรูป

ทั่วไป พ.ค. 65 –ThaiPR.net นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ มอบหมายให้นายสุขุม นันททรัพย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ... อ่านต่อ

เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพ ฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน...

ทั่วไป ก.พ. 65 –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพ ฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาระบบโซล่าเซลล์ไทยแลนด์...

ทั่วไป ธ.ค. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการ... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ (6 ชั่วโมง)...

ทั่วไป ธ.ค. 64 –ThaiPR.net วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร... อ่านต่อ

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ....

ทั่วไป พ.ย. 64 –ThaiPR.net นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ (สนพ.ชย.) เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเพื่อช่วยเหลือสถ... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อบรรเทาแ...

ทั่วไป ต.ค. 64 –ThaiPR.net นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ (สนพ.ชย.) เปิดเผยว่าจังหวัดชัยภูมิได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการพัฒนา... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ มอบเช็คกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้ร...

ทั่วไป มิ.ย. 63 –ThaiPR.net นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดเผยว่าได้มอบเช็คเงินกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่ ผู้ประกอบกิจการ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขิดทอมือ

ทั่วไป พ.ค. 63 –ThaiPR.net นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ให้คำปรึกษาภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME...

ทั่วไป เม.ย. 63 –ThaiPR.net นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME... อ่านต่อ

ภาพข่าว: สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ. ชัยภูมิ) ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ sme...

ทั่วไป เม.ย. 63 –ThaiPR.net สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ. ชัยภูมิ) ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ sme 4.0 โดย นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผอ.สนพ.ชัยภูมิ... อ่านต่อ

การตรวจสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ทั่วไป เม.ย. 63 –ThaiPR.net นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ชัยภูมิ พร้อมผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิและผู้แทนสำนักงานสาธ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ รับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ทั่วไป เม.ย. 63 –ThaiPR.net วันที่ 2 เมษายน 2563 นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ... อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ